Leerlingen die beter in hun vel zitten, presteren ook beter

Doel van 'De Gezonde Basisschool van de toekomst' van Movare is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn.

Tijdlijn

3-9 sept 2018
Meetweek OBS Wereldwijs + Rk.Bs. De Schakel
17-23 sept 2018
Meetweek Rk.Bs. De Schatgraver + Rk.Bs. De Spoorzoeker
1-7 okt 2018
Meetweek OBS Harlekijn + Rk.Bs. An d'r Put
22-28 okt 2018
Meetweek Rk.Bs. De Langeberg + Rk.Bs. de Vlieger

Laatste nieuws

Judo op de Langeberg in beeld

Op Beweegschool de Langeberg wordt in het tussenschoolse blok judo aangeboden aan de leerlingen. Benieuwd hoe dat er uit ziet? Bekijk hier een korte rapportage van Brunssum nieuws:
20-12-2018

Eerste resultaten Gezonde Basisschool

De eerste resultaten van De Gezonde Basisschool van de Toekomst zijn bekend! De infographic geeft de resultaten weer over de eerste twee jaar (2015-2017). Gedurende schooljaar 2018/2019 zullen wij deze resultaten verder toelichten. Dit doen we tijdens info-avonden op scholen en door een boekje dat projectpartners en ouders in het voorjaar ontvangen. Ook verwachten we dat er in de loop van 2019 nog meer resultaten bij zullen komen.

Wij wensen u hele fijne feestdagen!
17-12-2018

Een unieke onderzoeksbenadering

Onlangs is in de International Journal for Environmental Research and Public Health een artikel verschenen van de onderzoekster Nina Bartelink. Zij heeft een methode ontworpen om het onderzoek naar De Gezonde Basisschool van de Toekomst te evalueren. Uniek aan deze
methode is dat veel rekening wordt gehouden met de specifieke karakteristieken en omgeving van iedere deelnemende school (ookwel de schoolcontext genoemd).


Voor een beknopte Nederlandse samenvatting klik hier.

Wilt u het volledig Nederlandstalige artikel lezen, ga dan naar de pagina 'Publicaties'.
13-12-2018

Wat wilt u?

Het is bijna niet te geloven, maar we zitten ondertussen al in het vierde en laatste jaar van het project “de Gezonde Basisschool van de Toekomst". Het komende jaar staat de volgende vraag centraal: Hoe gaan we volgend schooljaar verder?
Alle scholen vinden het belangrijk om samen met ouders en verzorgers een beeld en een mening te vormen hoe één en ander een mogelijk vervolg kan krijgen. Daarom worden komende maand op alle scholen ouderavonden georganiseerd, waarbij de volgende zaken worden
besproken:

- terugblikken op het project tot nu toe;
- ouders bijpraten over de stand van zaken voor wat betreft de kansen voor verduurzaming van het project;
- ouders kennis laten nemen van de eerste resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Maastricht;
- met ouders in gesprek gaan en ieders mening horen rondom o.a. de verduurzaming van het project;
- met ouders het tijdpad van het vervolgtraject doornemen.

Benieuwd wanneer de ouderavonden plaatsvinden? Informeer dan bij je eigen school.
10-09-2018

Meetteam is er weer klaar voor

Het Meetteam van de Universiteit Maastricht is weer klaar voor de meetweken! Benieuwd wanneer we bij jou op school langskomen? Kijk dan even hieronder:

Week 36 3 sep - 9 sep Obs Wereldwijs + Rk.Bs. De Schakel
Week 38 17 sep- 23 sep Rk.Bs. De Schatgraver + Rk.Bs. De Spoorzoeker
Week 40 1 okt - 7 okt OBS Harlekijn + Rk.Bs. An d'r Put
Week 43 22 okt - 28 okt Rk.Bs. De Langeberg + Rk.Bs. De Vlieger

23-08-2018

Mede mogelijk gemaakt door

Movare
GGD ZuidLimburg
Provincie Limburg