Leerlingen die beter in hun vel zitten, presteren ook beter

Doel van 'De Gezonde Basisschool van de toekomst' van Movare is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn.

Tijdlijn

3-9 sept 2018
Meetweek OBS Wereldwijs + Rk.Bs. De Schakel
17-23 sept 2018
Meetweek Rk.Bs. De Schatgraver + Rk.Bs. De Spoorzoeker
1-7 okt 2018
Meetweek OBS Harlekijn + Rk.Bs. An d'r Put
22-28 okt 2018
Meetweek Rk.Bs. De Langeberg + Rk.Bs. de Vlieger

Laatste nieuws

Wat wilt u?

Het is bijna niet te geloven, maar we zitten ondertussen al in het vierde en laatste jaar van het project “de Gezonde Basisschool van de Toekomst". Het komende jaar staat de volgende vraag centraal: Hoe gaan we volgend schooljaar verder?
Alle scholen vinden het belangrijk om samen met ouders en verzorgers een beeld en een mening te vormen hoe één en ander een mogelijk vervolg kan krijgen. Daarom worden komende maand op alle scholen ouderavonden georganiseerd, waarbij de volgende zaken worden
besproken:

- terugblikken op het project tot nu toe;
- ouders bijpraten over de stand van zaken voor wat betreft de kansen voor verduurzaming van het project;
- ouders kennis laten nemen van de eerste resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Maastricht;
- met ouders in gesprek gaan en ieders mening horen rondom o.a. de verduurzaming van het project;
- met ouders het tijdpad van het vervolgtraject doornemen.

Benieuwd wanneer de ouderavonden plaatsvinden? Informeer dan bij je eigen school.
10-09-2018

Meetteam is er weer klaar voor

Het Meetteam van de Universiteit Maastricht is weer klaar voor de meetweken! Benieuwd wanneer we bij jou op school langskomen? Kijk dan even hieronder:

Week 36 3 sep - 9 sep Obs Wereldwijs + Rk.Bs. De Schakel
Week 38 17 sep- 23 sep Rk.Bs. De Schatgraver + Rk.Bs. De Spoorzoeker
Week 40 1 okt - 7 okt OBS Harlekijn + Rk.Bs. An d'r Put
Week 43 22 okt - 28 okt Rk.Bs. De Langeberg + Rk.Bs. De Vlieger

23-08-2018

Juridische aanpak van Gezonde Basisschool onderzocht

Onlangs is in een Juridisch Wetenschappelijk Tijdschrift (BoomJuridisch) een artikel verschenen van de onderzoekster Renate Dietvorst. Zij heeft het belang van creëren van draagvlak (van ouders, kinderen en schoolpersoneel) vanuit een juridisch oogpunt onderzocht.

Voor een beknopte Nederlandse samenvatting klik hier.

Wilt u het volledig Nederlandstalige artikel lezen, ga dan naar de pagina 'Publicaties'.
23-08-2018

Hoe zit het met de kosten?

Onlangs is in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen een artikel verschenen van de onderzoekster Marije Oosterhoff. Zij heeft onderzocht wat de verschillende kosten zijn van de Gezonde Basisschool van de Toekomst en de Beweegschool

Voor een beknopte Nederlandse samenvatting klik hier.

Wilt u het volledig Nederlandstalige artikel lezen, ga dan naar de pagina 'Publicaties'.
07-08-2018

Het onderzoek in cijfers

26-06-2018

Mede mogelijk gemaakt door

Movare
GGD ZuidLimburg
Provincie Limburg