Er wordt hard gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe website

Doel van 'De Gezonde Basisschool van de toekomst' van Movare is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn.

Tijdlijn

3-9 sept 2018
Meetweek OBS Wereldwijs + Rk.Bs. De Schakel
17-23 sept 2018
Meetweek Rk.Bs. De Schatgraver + Rk.Bs. De Spoorzoeker
1-7 okt 2018
Meetweek OBS Harlekijn + Rk.Bs. An d'r Put
22-28 okt 2018
Meetweek Rk.Bs. De Langeberg + Rk.Bs. de Vlieger

Laatste nieuws

​De effecten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst op groente en fruit bekendheid, smaakvoorkeuren en inname van kinderen

In deze studie onderzochten we wat de effecten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst zijn op de bekendheid, smaakvoorkeuren en inname van groente en fruit van deelnemende kinderen. In eerdere artikelen werden al gunstige effecten op het voedingsgedrag van kinderen beschreven, maar mogelijke werkingsmechanismen van deze effecten waren nog niet onderzocht. Een bekend mechanisme is dat kinderen door verhoogde blootstelling aan groente en fruit bekender worden met de groente- en fruitsoorten, ze vervolgens lekkerder vinden en daardoor ook meer gaan eten.  
Het is mogelijk dat de verhoogde blootstelling aan groente en fruit via het dagelijkse gezonde tussendoortje en lunchaanbod in de Gezonde Basisschool van de Toekomst bovenstaand mechanisme in gang zet en zorgt voor hogere bekendheid en smaakvoorkeuren bij kinderen.
Uit deze studie blijkt dat de Gezonde Basisschool van de Toekomst slechts geringe effecten had op de fruitbekendheid van kinderen. Daarnaast bleven effecten op smaakvoorkeuren en inname grotendeels uit. In het artikel beschrijven we mogelijke verklaringen voor deze beperkte effecten. Mogelijk heeft de structuur van het lunchaanbod hier een rol in gespeeld. Kinderen mochten namelijk zelf kiezen of ze groente en fruit aten als onderdeel van de lunch. Dit betekent dat niet alle kinderen vaker groente en fruit geproefd hebben. Het herhaaldelijk proeven van groente en fruit is echter een belangrijk onderdeel om de smaakvoorkeuren en inname daadwerkelijk te beïnvloeden. Het toevoegen van een vast ‘proefelement’ aan de lunch zou daarom tot meer effecten op smaakvoorkeuren en inname kunnen leiden. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan hier de Nederlandstalige samenvatting, of bekijk hier het Engelstalige wetenschappelijke artikel.
12-10-2021

Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst

Kinderen worden gezonder als ze op school gezond lunchen, gevarieerd bewegen en in de klas leren over gezond gedrag. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten van het project Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT). Samen met onderwijsstichting MOVARE, GGD Zuid Limburg en wetenschappers van de Universiteit Maastricht is het concept van de GBT ontwikkeld en uitgevoerd op vier basisscholen in Parkstad. 

Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst
Door samenwerking van bovenstaande partijen samen met de Rabobank, Kinderopvang Parkstad en met financiële steun van de Provincie Limburg, is de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst opgericht. Hun eerste doel is het aantal deelnemende scholen in 2023 uit te breiden van vier naar dertig. Ook in Den Haag zijn de positieve resultaten van de GBT inmiddels doorgedrongen. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft aangegeven voorstander te zijn van een landelijke uitrol van de gezonde schoollunch op basisscholen. Hierover stuurt hij, als zijn politieke erfenis, binnenkort een brief aan de Tweede Kamer.

Talkshow over de Gezonde Basisschool van de Toekomst
Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Waaruit bestaat de gezondheidswinst precies? Hoe kweek je draagvlak onder de ouders voor een GBT? Welke kansen liggen er voor het bedrijfsleven? Denk bijvoorbeeld aan lokale groente- en fruittelers. Hoe gaan we dit duurzaam financieren? Hierover is vorige week een video opgenomen. Wij hopen dat u ook enthousiast raakt over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Want niets doen is geen optie!

Bekijk hier de volledige uitzending 
In onderstaande video gaat presentator Maurice de Heus, bekend van het tv-programma AvondGasten op de Limburgse regionale zender L1, in gesprek met uiteenlopende gasten over dit veelzijdige initiatief. Deze video is ook te bekijken in vier losse blokken. U kunt deze video's bekijken via dit account
18-03-2021

Eindrapportage Gezonde Basisschool van de Toekomst

Afgelopen woensdag 10 maart is de Eindrapportage van het project 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst' officieel overhandigd aan de Provincie Limburg. 
11-03-2021

Promotie Marije Oosterhoff

Afgelopen vrijdag 5 maart om 14:00 uur heeft Marije Oosterhoff haar proefschrift 'The Healthy Primary School of the Future: evaluating the health-economic impact of primary school-based lifestyle interventions' met succes verdedigd. Wij feliciteren Marije met haar promotie.
09-03-2021

stuk in het NRC

Deze zaterdag verschijnt er een heel interessant artikel in de wetenschapsbijlage van de NRC over de Gezonde Basisschool van de Toekomst, naar aanleiding van onze publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Kansengelijkheid begint met gezond eten en bewegen voor álle kinderen, is de overtuiging van een aantal scholen in Parkstad (Limburg). Ze deden mee met een groot onderzoek van de Universiteit Maastricht en gooiden hun hele school om. Voor het hele artikel klikt u hier.
26-02-2021

Mede mogelijk gemaakt door

Movare
GGD ZuidLimburg
Provincie Limburg