Er wordt hard gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe website

Doel van 'De Gezonde Basisschool van de toekomst' van Movare is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn.

Tijdlijn

3-9 sept 2018
Meetweek OBS Wereldwijs + Rk.Bs. De Schakel
17-23 sept 2018
Meetweek Rk.Bs. De Schatgraver + Rk.Bs. De Spoorzoeker
1-7 okt 2018
Meetweek OBS Harlekijn + Rk.Bs. An d'r Put
22-28 okt 2018
Meetweek Rk.Bs. De Langeberg + Rk.Bs. de Vlieger

Laatste nieuws

stuk in het NRC

Deze zaterdag verschijnt er een heel interessant artikel in de wetenschapsbijlage van de NRC over de Gezonde Basisschool van de Toekomst, naar aanleiding van onze publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Kansengelijkheid begint met gezond eten en bewegen voor álle kinderen, is de overtuiging van een aantal scholen in Parkstad (Limburg). Ze deden mee met een groot onderzoek van de Universiteit Maastricht en gooiden hun hele school om. Voor het hele artikel klikt u hier.
26-02-2021

Proefschrift Marije Oosterhoff

Op 5 maart 2021 14:00 zal Marije Oosterhoff haar proefschrift verdedigen genaamd The Healthy Primary School of the Future: evaluating the health-economic impact of primary school-based lifestyle interventions. Het doel van dit proefschrift van Marije Oosterhoff was om inzicht te krijgen in de gezondheids-economische impact van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. De publicaties in dit proefschrift richten zich op de gezondheids-economische impact van leefstijlinterventies voor basisscholen in het algemeen en op de impact van de Gezonde Basisschool van de Toekomst in het bijzonder. Voor het hele proefschrift klikt u hier
12-02-2021

Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst een feit!

Op dinsdag 10 januari 2021 werd, na een periode van voorbereiding, de stichtingsakte van de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst (SIGBT) ondertekend in het kantoor van notaris Mickarts in Landgraaf. De stichting heeft als doel om de opschaling van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) in Limburg verder vorm te geven. Enerzijds zorgt de stichting voor de bewaking van de kwaliteit van het GBT-concept, maar anderzijds voorziet zij ook in ondersteuning van nieuwe GBT-scholen bij de ontwikkeling van het concept voor hun locatie. De stichting wordt ondersteund door de Provincie Limburg, waardoor het mogelijk is om twee kwartiermakers in te zetten die in de verschillende regio’s met scholen aan de slag gaan. Voor het hele bericht klikt u hier.&nb sp;


11-02-2021

De effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Onlangs is er in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een samenvatting verschenen van een 8-tal internationale publicaties over de effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dit artikel betrof de tussentijdse resultaten na 2 jaar die lieten zien dat de combinatie van bewegen en gezonde voeding een vermindering van de BMI-z-score geeft (-0,036). Bewegen alleen geeft nauwelijks een verandering (-0,010), terwijl in de controlegroep de BMI-z-score toenam (0,052). De netto maatschappelijke kosten voor de combinatie van bewegen en gezonde voeding bedroegen circa 1 euro per dag per kind. Er is daarmee steeds meer bewijs dat leefstijlinterventies effectief bijdragen aan vermindering van de obesitasepidemie. U kunt het artikel vinden bij 'Publicaties'.
11-02-2021

GBT te gast bij AvondGasten

De eerste coronagolf heeft in de Provincie Limburg geleidt tot veel zieken, nog veel meer dan in de rest van het land. De Taskforce BEST (Brede Economische Sociale Taskorce) publiceerde een rapport over de toekomst van Limburg na de coronacrisis. Belangrijke conclusie is dat de coronacrisis bestaande zwakheden blootlegt. Met een aantal concrete aanbevelingen wil de Taskforce die structurele uitdagingen aanpakken. In een nieuwe programmareeks AvondGasten discussieert L1 over de keuzes voor Limburg die in het BEST-rapport naar voren komen. Zij doen dat aan de hand van een aantal concrete voorbeelden in de Westelijke Mijnstreek. Eén van die voorbeelden is de de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Maria Jansen lichte het een en ander toe. U kunt de uitzending terugkijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=gw5yvF-hKCU
30-11-2020

Mede mogelijk gemaakt door

Movare
GGD ZuidLimburg
Provincie Limburg