Leerlingen die beter in hun vel zitten, presteren ook beter

Doel van 'De Gezonde Basisschool van de toekomst' van Movare is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn.

Tijdlijn

3-9 sept 2018
Meetweek OBS Wereldwijs + Rk.Bs. De Schakel
17-23 sept 2018
Meetweek Rk.Bs. De Schatgraver + Rk.Bs. De Spoorzoeker
1-7 okt 2018
Meetweek OBS Harlekijn + Rk.Bs. An d'r Put
22-28 okt 2018
Meetweek Rk.Bs. De Langeberg + Rk.Bs. de Vlieger

Laatste nieuws

Nieuwe resultaten van De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Afgelopen maand is weer een artikel van De Gezonde Basisschool van de Toekomst gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nutrients´. In deze studie onderzocht de onderzoekster Nina Bartelink of de eerder gevonden gunstige effecten op bewegings-, en voedingsgedrag vooral in de thuissituatie of op de school plaatsvinden. Ze vond dat kinderen op zowel de Gezonde Basisscholen en de Beweegscholen tijdens schooltijd meer bewogen. In de thuissetting zag ze dat kinderen op de volledige GBT scholen hun beweeggedrag thuis niet compenseerden, terwijl de kinderen van de gedeeltelijke GBT minder actief werden thuis. Ook laten de resultaten zien dat in beide versies van GBT de effecten beïnvloed worden door kenmerken van het kind en de thuisomgeving. In het algemeen bleken de effecten op de volledige GBT groter en meer gelijk verdeeld over alle kinderen dan op de gedeeltelijke GBT. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan hier de Nederlandstalige samenvatting, of hier het Engelstalige wetenschappelijke artikel
30-09-2019

Laatste meetweek van start

In september start de laatste meetronde van De Gezonde Basisschool van de Toekomst. We hopen dat dit jaar weer net zo veel kinderen mee doen als de andere jaren. Dit jaar wordt ook weer de shuttle run test afgenomen bij de leerlingen. Deze test noemen we ook wel de piepjestest. Wil jij weten hoe deze test verloopt? Bekijk dan dit instructiefilmpje eens: https://tinyurl.com/shuttle-run-instructie

Ben je benieuwd wanneer we op jouw school komen meten?
2-9 september: OBS Wereldwijs en BS de Schakel
16-20 september: BS de Schatgraver en BS de Spoorzoeker
30 september – 4 oktober: OBS Harlekijn en Rk BS An d‘r Put
21-25 oktober: BS Langeberg en BS de Vlieger

05-09-2019

Zuid-Limburg is de ongezondste regio van Nederland. Dat moet anders

Afgelopen zaterdag verscheen er in de Volkskrant een uitgebreid stuk over het Project de Gezonde Basisschool van de toekomst. 
26-08-2019

Gezonde Kindcentra in Noord-Limburg

In Noord-Limburg gaan Onderwijsstichting Prisma en Kindcentrum Hoera samen aan de slag om ‘Gezonde Kindcentra‘ te realiseren. Naar voorbeeld van de Gezonde Basisschool gaan deze kindcentra zich richten op gezonde voeding, meer beweging en welzijn van leerlingen. Afgelopen maandag was de aftrap van het beweegprogramma op basisschool de Springplank in Koningslust. Nieuwsgierig hoe dat er uit ziet? Kijk hier

https://www.omroeppenm.nl/kinderen-koningslust-gaan-elke-dag-bewegen/tvgemist/item? posCUfxKU8HHVq3NHKOUd5vy8eIHROxw
26-08-2019

Gezondheidsverschillen bij kinderen

Onlangs is in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Disease in Childhood een artikel verschenen van onderzoekster Marije Oosterhoff. Uit eerder onderzoek weten we dat kinderen van ouders met een hoger inkomen en opleidingsniveau een betere gezondheid hebben dan kinderen van ouders met een lager inkomen en opleidingsniveau. Deze gezondheidsverschillen tussen mensen noemen we sociale ongelijkheid in gezondheid.
 
In dit artikel onderzochten we of de sociale ongelijkheid in gezondheid bij kinderen teruggedrongen kan worden door leefstijlverbetering. Hiervoor gebruikten we data van kinderen die meededen aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst. We vonden dat sociale verschillen in gezondheid al aanwezig zijn op jonge leeftijd (vanaf 4 tot 12 jaar). Leefstijlverbetering is niet voldoende is om deze sociale ongelijkheid in gezondheid van kinderen te voorkomen.
 
Voor een beknopte Nederlandse samenvatting klik hier.
Wilt u het volledig Engelstalig artikel lezen, klik hier.
06-08-2019

Mede mogelijk gemaakt door

Movare
GGD ZuidLimburg
Provincie Limburg