Leerlingen die beter in hun vel zitten, presteren ook beter

Doel van 'De Gezonde Basisschool van de toekomst' van Movare is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn.

Tijdlijn

3-9 sept 2018
Meetweek OBS Wereldwijs + Rk.Bs. De Schakel
17-23 sept 2018
Meetweek Rk.Bs. De Schatgraver + Rk.Bs. De Spoorzoeker
1-7 okt 2018
Meetweek OBS Harlekijn + Rk.Bs. An d'r Put
22-28 okt 2018
Meetweek Rk.Bs. De Langeberg + Rk.Bs. de Vlieger

Laatste nieuws

GBT te gast bij AvondGasten

De eerste coronagolf heeft in de Provincie Limburg geleidt tot veel zieken, nog veel meer dan in de rest van het land. De Taskforce BEST (Brede Economische Sociale Taskorce) publiceerde een rapport over de toekomst van Limburg na de coronacrisis. Belangrijke conclusie is dat de coronacrisis bestaande zwakheden blootlegt. Met een aantal concrete aanbevelingen wil de Taskforce die structurele uitdagingen aanpakken. In een nieuwe programmareeks AvondGasten discussieert L1 over de keuzes voor Limburg die in het BEST-rapport naar voren komen. Zij doen dat aan de hand van een aantal concrete voorbeelden in de Westelijke Mijnstreek. Eén van die voorbeelden is de de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Maria Jansen lichte het een en ander toe. U kunt de uitzending terugkijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=gw5yvF-hKCU
30-11-2020

verkenningsrapportage overhandigd

Vandaag is aan Staatssecretaris Paul Blokhuis en aan de Tweede Kamer een Verkenningsrapportage overhandigd die o.a. de effecten van de Gezonde Basisschool berekenen op lange termijn wanneer deze in heel Nederland geïmplementeerd zou worden. VWS had opdracht hiertoe gegeven aan het RIVM in nauwe samenwerking met de Universiteiten van Maastricht, Wageningen en Amsterdam.
 
Het rapport is met nieuwsbericht gepubliceerd op de RIVM website:
https://www.rivm.nl/nieuws/gezonde-schoollunch-en-meer-bewegen-op-basisschool-helpen-in-aanpak-van-overgewicht

05-11-2020

Animatiefilmpje Gezonde Basisschool van de Toekomst

Er is onlangs een animatiefilmpje verschenen over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. klik hier voor het filmpje. 
 
29-10-2020

De meerwaarde van de Gezonde Bassischool van de Toekomst: een vergelijking van de kosten en effecten

Onlangs is een artikel van de Gezonde Basisschool van de Toekomst gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Frontiers in Public Health’. In deze studie onderzocht onderzoekster Marije Oosterhoff hoe de effecten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst zich verhouden tot de kosten. In een eerder artikel werden al gunstige effecten op het voeding- en beweeggedrag en gewicht van kinderen beschreven. In dit artikel laten we zien dat de ‘voeding- en beweegschool’ en de ‘beweegschool’ ook andere effecten hebben: kinderen gedragen zich socialer, er is minder pestgedrag, kinderen en ouders zijn over het algemeen tevreden en er is meer betrokkenheid vanuit de wijk. Het artikel laat dus zien dat de Gezonde Bassischool van de Toekomst leidt tot maatschappelijke effecten, maar (nog) niet tot maatschappelijke besparingen. De volgende vraag is dan of deze maatschappelijke effecten in verhouding zijn met de kosten. Dit antwoord is afhankelijk van welke maatschappelijke effecten je belangrijk vindt en welke waarde je daaraan geeft.
Wil je hier meer over weten? Bekijk dan hier de Nederlandstalige samenvatting of bekijk hier het Engelstalige wetenschappelijke artikel.
03-09-2020

Symposium 22 september

Op 22 september 2020 presenteert de Gezonde Basisschool van de Toekomst haar onderzoeksresultaten tijdens het symposium 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst: 2015-2020'
Meer informatie en de link om u aan te melden voor dit symposium vindt u op: www.movare.nl/symposium
19-06-2020

Mede mogelijk gemaakt door

Movare
GGD ZuidLimburg
Provincie Limburg