Cultuur en Talentontwikkeling

In het kort

Net als bij volwassenen, gaan bij kinderen de fysieke en mentale gezondheid hand in hand. Daarom zet De Gezonde Basisschool van de Toekomst, naast voeding, sport en beweging volop in op cultuur en talentontwikkeling. Actief meedoen aan kunst en cultuur - van dansen of drummen tot pottenbakken of fotograferen - is namelijk heel belangrijk is voor het welzijn van kinderen en nog lang niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms is er te weinig cultuuraanbod in de omgeving. Soms zijn de drempels te hoog. De Gezonde Basisschool van de Toekomst verlaagt die drempels, en biedt scholen concrete handvaten om op een goede manier invulling te geven aan cultuur en talentontwikkeling op school.

Landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit

Scholen die aan de slag willen met cultuur en talentontwikkeling, verwijst De Gezonde Basisschool van de Toekomst door naar het landelijke programma Cultuureducatie
met Kwaliteit
. In dit programma werken scholen en culturele instellingen in het hele land samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te
maken. Leerlingen van de scholen die meedoen komen op deze manier in aanraking met allerlei vormen van kunst en cultuur. Van muziek, dans en theater tot
architectuur en erfgoed. Ze bezoeken instellingen, maar krijgen ook volop de kans om zelf te maken.

Algemene informatie

Waarom cultuur en talentontwikkeling?

Kinderen die actief meedoen aan cultuur, ontwikkelen hun creatieve vaardigheden. Maar er gebeurt nog veel meer. Cultuuronderwijs helpt kinderen om hun emoties te beleven, te uiten en bespreekbaar te maken. Zo leren ze zichzelf, maar ook de ander beter begrijpen. Het zorgt ervoor dat ze lekkerder in hun vel zitten, en dat werkt in alles door. Van de lees- en rekenprestaties van kinderen tot de sfeer op school.

Inspiratie

Er zijn tal van manieren om invulling te geven aan cultuur en talentontwikkeling op school. En omdat elke school uniek is en zijn eigen context kent, is het maatwerk. Inspiratie opdoen? Neem eens een kijkje op deze websites, waar u informatie en praktische tips vindt om invulling te geven aan cultuur en talentontwikkeling op school:

Stappenplan

Stap 1

Scholen die aan de slag willen met cultuur en talentontwikkeling, verwijst De Gezonde Basisschool van de Toekomst naar het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit

Stap 2

De school wijst een cultuurcoördinator aan binnen het team, die het onderwerp cultuur en talentontwikkeling oppakt.

Stap 3

De aangewezen cultuurcoördinator zoekt contact met de culturele instelling in de regio, die aangesloten is op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze zogenaamde ‘penvoerder´ kan de school vanuit de lokale context adviseren over de verdere aanpak. Kijk hier om erachter te komen welke culturele instellingen in uw regio actief zijn binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Stap 4

Wanneer het eerste contact is gelegd tussen de school en de penvoerder, kan het handig zijn te starten met een nul-meting: waar staat de school op dit moment, als het gaat om cultuur en talentontwikkeling? Dit doet u eenvoudig met Evi, een instrument waarmee basisscholen cultuureducatie kunnen evalueren. 

Stap 5

Samen maken de cultuurcoördinator van school en de penvoerder een plan van aanpak. In dit plan beschrijven ze de stappen die de school wil zetten om cultuur en talentontwikkeling in het onderwijs in te bedden.

Monitoring en evaluatie

Hoe reageren leerlingen en leerkrachten op de veranderingen in de school? Hoe lopen de activiteiten? Hebben de veranderingen effect? Het monitoren en evalueren van de activiteiten is een belangrijk onderdeel van De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Klik hier voor meer informatie.

Vragen? Neem contact met ons op!
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement

Akkoord  Niet akkoord