Lokaal netwerk

In het kort

Om aan de slag te kunnen met De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een actief, lokaal netwerk nodig, waarvan de school de kern vormt. De partijen in dit netwerk ontwikkelen samen een concept op maat voor de school, vanuit de uitgangspunten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Wie doet wat?

Welke partijen nodig zijn om met De Gezonde Basisschool van de Toekomst te starten, en welke rol ze vervullen, is afhankelijk van de context, wensen, behoeften en ambities.
Partijen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren, zijn bijvoorbeeld:

 • De school: Werkt elke dag met de leerlingen aan gezond gedrag en vormt daarom de kern van het netwerk. De school is een geschikte partij om zorg te dragen voor de coördinatie, om vanuit die rol actief samen te werken met andere partijen rondom de school.
   
 • De kinderopvang: Kan pedagogisch medewerkers leveren die de lunch en de sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten begeleiden.
   
 • De gemeente: Kan (de start van) De Gezonde Basisschool van de Toekomst ondersteunen met financiële middelen en/of diensten. Denk aan de inzet van personeel en het beschikbaar stellen van accommodaties. Ook kunnen gemeentes De Gezonde Basisschool van de Toekomst verbinden aan andere ontwikkelingen in het sociale domein, waardoor mogelijk nieuwe financieringsmogelijkheden ontstaan.
   
 • De GGD: Gezonde School-adviseurs van de GGD adviseren en begeleiden scholen die werken met de Gezonde School- aanpak. Ook geven ze scholen handige tools zoals handreikingen, richtlijnen en/of checklists. De Gezonde School-adviseur heeft een groot netwerk en verbindt lokale en regionale partners aan de school.
   
 • JOGG-regisseur (alleen van toepassing als de betreffende gemeente een JOGG-gemeente is): Heeft een groot netwerk en verbindt lokale en regionale partners aan de school.
   
 • Lokale sportverenigingen, buurtsportcoaches en sport-zzp‘ers: Zijn onmisbaar bij de uitvoering van het beweegaanbod.
   
 • Lokale cultuuraanbieders en cultuur-zzp‘ers: Kunnen invulling geven aan het cultuuraanbod.
   
 • Leveranciers van gezonde voeding: Kunnen producten leveren voor een gezamenlijke lunch op school. Hieronder vallen bijvoorbeeld supermarkten en cateraars.
   
 • Diëtisten en voedingswetenschappers: Beschikken over kennis die van pas komt bij het opzetten van specifieke projecten en het beantwoorden van specifieke, voedingsgerelateerde vragen.
   
 • Vrijwilligers: Kunnen ondersteunen tijdens de gezonde lunch en/of het sport-, spel- en cultuuraanbod.

Handige informatie en tips

Inspirerend voorbeeld

De Limburgse basisscholen De Harlekijn en De Wegwijzer gingen aan de slag met De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dankzij een sterk netwerk van meerdere partijen, kwam de implementatie soepel en snel van de grond. In deze filmpjes kunt u zien hoe dat in zijn werk ging en welke partijen een rol speelden:

Impact van De Gezonde Basisschool van de Toekomst, aflevering 1

Basisschool De Harlekijn in Blerick werkt al een tijdje met De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dit filmpje volgt groep 7 tijdens een gewone schooldag. Tussendoor vertellen meerdere betrokkenen over hun kijk op en hun ervaringen met het concept.
Om deze inhoud te zien dien je externe marketing cookies te accepteren.
Akkoord

Impact van De Gezonde Basisschool van de Toekomst, aflevering 2

Een kijkje in de keuken bij basisschool De Wegwijzer in Lomm. Deze basisschool heeft gekozen voor stapsgewijze implementatie van De Gezonde Basisschool van de Toekomst. In dit filmpje komen verschillende betrokken professionals aan het woord, zoals de schooldirecteur en de leerkrachten. Ook de kinderen delen hun ervaringen.
Om deze inhoud te zien dien je externe marketing cookies te accepteren.
Akkoord

Ondersteuning bij het bouwen aan een netwerk

Heeft u ondersteuning nodig bij het vormen van een netwerk rondom een school? Indien uw gemeente een JOGG-gemeente is, kunt u de JOGG-regisseur betrekken. Deze kan een verbindende rol spelen. Hetzelfde geldt voor de Gezonde School-adviseur.


Werkstructuur

Om goed van start te kunnen met De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een goede werkstructuur, waarin elke partij zijn rol kent, van essentieel belang. Onderstaande werkstructuur kan de basis vormen.
 • De stuurgroep: De stuurgroep is verantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Hierin zijn de belangrijkste betrokken partijen vertegenwoordigd, zoals de onderwijsstichting, de gemeente, de kinderopvang en de GGD. De stuurgroep bewaakt de kwaliteit. Zowel inhoudelijk, als organisatorisch en financieel.
   
 • De projectgroep: De projectgroep geeft leiding aan de ontwikkeling van De Gezonde Basisschool van de Toekomst op een school of in een gemeente. De projectgroep wordt gevormd door medewerkers van de school, de kinderopvang, de gemeente, de GGD en andere relevante stakeholders. In de projectgroep wordt het netwerk van relevante stakeholders samengebracht.
   
 • De projectcoördinator: De projectgroep staat onder leiding van een projectcoördinator, die als verbindende schakel tussen projectgroep en stuurgroep optreedt. Hij/zij is ook het eerste aanspreekpunt voor de school.
   
 • De school: De uitwerking vindt op school plaats. Scholen bepalen zelf hoe ze de uitgangspunten van De Gezonde Basisschool van de Toekomst toepassen. De projectgroep ondersteunt hen hierbij.

Monitoring en evaluatie

Hoe reageren leerlingen en leerkrachten op de veranderingen in de school? Hoe lopen de activiteiten? Hebben de veranderingen effect? Het monitoren en evalueren van de activiteiten is een belangrijk onderdeel van De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Klik hier voor meer informatie.

Vragen? Neem contact met ons op!
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement

Akkoord  Niet akkoord