Deelnemende scholen

OBS Wereldwijs

Projectleider Marco Reumkens

Email marco.reumkens@movare.nl

Mijn naam is Marco Reumkens. Na het afronden van de Pabo heb ik in deeltijd de bachelorstudie orthopedagogiek en de Hogere Kaderopleiding onderwijskunde afgerond. Sinds 2010 voer ik naast lesgevende taken ook directietaken uit. Dit schooljaar fungeer ik naast mijn lesgevende taken in groep 8 ook als projectleider voor het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst‘. De uitgangspunten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst spreken mij erg aan, zowel als leerkracht alsook als ouder van 2 jonge kinderen. Ik ben van mening dat, wanneer je de houding en het gedrag van mensen wilt veranderen, je bij de basis moet beginnen. Ik hoop dat we met dit project kunnen bewerkstelligen dat kinderen en ouders zich bewuster zullen worden van het belang van voldoende beweging, gezonde voeding en het aansluiten bij het bioritme van de kinderen. Dat ik daar als projectleider mijn deel aan mag bijdragen vind ik dan ook zeer bijzonder. Ik hoop dan ook van harte dat het project uitgroeit tot een groot succes! Dat zou namelijk betekenen dat datgene wat we op school doen, er meer dan ooit toe doet voor de kinderen!!!

RK Bs. De Schatgraver

Projectleider Sjaak van Mil

Email sjaak.vanmil@movare.nl

Mijn naam is Sjaak van Mil en al bijna 40 jaar als onderwijzer werkzaam op basisschool De Schatgraver. Sinds dit schooljaar ben ik ook coördinator voor de gezondebasisschool van de toekomst. Mijn hoop is dat dit project de gezonde school slaagt. Het is geslaagd als uit het wetenschappelijk onderzoek zal blijken dat niet alleen de gezondheid van de kinderen vooruit is gegaan, maar dat ook de schoolresultaten verbeteren en dat alle partijen leerlingen, ouders en leerkrachten er een goed gevoel aan over houden.

RK Basisschool Langeberg

Projectleider Ilona Ploem

Email: ilona.ploem@movare.nl
OBS Harlekijn

Projectleider Diana Vaessen

Email diana.vaessen@movare.nl

Mijn naam is Diana Vaessen-Dautzenberg en ik werk al dik 20 jaar met heel veel plezier op openbare basisschool Harlekijn in Landgraaf. Sinds een aantal jaren zit ik in het managementteam en wissel ik het lesgeven aan kinderen af met managementtaken. Het begeleiden van onze school bij het traject boeiend en betekenisvol onderwijs, een aantal jaren geleden, vond ik een hele mooie uitdaging. Hierbij wordt onder andere gekeken naar wat kinderen al kunnen, op welke manieren kinderen intelligent zijn en wordt er regelmatig gestructureerd samengewerkt tussen kinderen. Dit alles om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden en interesses van kinderen en daarmee eruit te halen wat erin zit. Eén van de voorwaarden hierbij is uiteraard wel dat kinderen (letterlijk en figuurlijk) lekker in hun vel zitten. Het project van de gezonde basisschool van de toekomst waarbinnen OBS Harlekijn beweegschool wordt, sluit hierbij naadloos aan. Van jongs af aan leren dat bewegen leuk is en erbij hoort, kan in mijn ogen alleen maar bijdragen aan een gezonde leefgewoonte. En als daarmee ook nog eens de leerprestaties verbeterd zouden kunnen worden, zou dat helemaal mooi zijn. Ik vind het dan ook een hele eer om dit project op onze school te mogen coördineren en samen met het hele team en alle betrokkenen wellicht bij te mogen dragen aan een stukje geluk van de belangrijkste personen die gaan zorgen voor het welzijn van onze toekomstige wereld; onze kinderen.

Rk. Bs An d‘r Put (Landgraaf), Rk. Bs de Spoorzoeker (Kerkrade), Rk. Bs. De Vlieger (Hoensbroek) en RK. BS de Schakel (Kerkrade) doen mee aan dit project als reguliere scholen. Ouders en kinderen op deze scholen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze scholen volgen het bestaande lesaanbod. Op deze scholen wordt geen extra tijd ingezet voor sport, beweging, ontspanning en cultuur. Deze scholen doen mee aan dit project, omdat we de resultaten van de veranderingen op de andere scholen graag willen vergelijken met het huidige schoolaanbod.