Algemeen

Wat verandert aan het lesprogramma op een beweegschool?

Het enige dat verandert op een beweegschool is dat er meer tijd aan sport en beweging wordt besteed tijdens de lesdag.

Dit doen scholen door:
  • aanbieden van extra sportieve activiteiten middagpauze
  • erop te letten dat een kind niet te lang achter elkaar zit tijdens de schooldag, maar ook voldoende beweegt
  • meer zwem- en gymlessen in te plannen, zover als het lesprogramma dat toelaat
  • aanpassen van het schoolplein, zodat het kinderen uitdaagt om meer te gaan spelen
  • aanleggen van veilige schoolroutes aangelegd. Dit zijn routes naar de school waar kinderen veilig kunnen fietsen of lopen.

Hoe groot is het risico op negatieve gevolgen voor mijn kind?

Dit risico is heel klein. We doen geen experimenten die nog nooit eerder zijn uitgevoerd. We maken, daar waar mogelijk, gebruik van bestaande bewezen effectieve experimenten en lespakketten. In verschillende landen zoals Zweden, Noorwegen, Canada en Amerika zijn
al soortgelijke schoolprogramma‘s uitgevoerd. Daar zijn de gevolgen alleen maar positief. Zodra medewerkers merken dat er negatieve gevolgen zijn van dit project, zullen wij uiteraard direct ingrijpen.

Kan een kind ook te veel bewegen?

Een kind is de ene dag meer actief zijn dan de andere. Tijdens schooltijden zijn kinderen op De Gezonde Basisschool van de toekomst minstens één uur per dag actief. Dit wordt aanbevolen door het Nationaal Instituut Sport en Bewegen. Als uw kind ook
thuis nog veel beweegt of sport is dit goed voor de motorische en sociale ontwikkeling van uw kind. Ook de gezondheid van uw kind wordt hierdoor beter. Extreem veel beweging kan leiden tot oververmoeidheid van uw kind. Dit zullen wij goed in de gaten houden en
proberen te voorkomen. Er wordt ook voldoende tijd gemaakt voor ontspanning op school en tijdens het overblijven.