Algemeen

Wat als mijn kind op een reguliere school zit?

Voor leerlingen van reguliere scholen, die meedoen aan het project 'de Gezonde Basisschool van de Toekomst', verandert er helemaal niets. Het kan zijn dat u via de school informatie ontvangt over de voortgang van het project, maar de lestijden en lesprogramma
veranderen niet.