Dagritme

Krijgt iedere school zijn eigen dagindeling of is er een verplichte dagindeling voor alle scholen?

Scholen maken een dagritme dat past bij hun school. Ze houden hierbij rekening met een aantal afspraken:
  • minimaal vier dagen per week wordt een gezonde lunch geserveerd,
  • iedere schooldag is er extra tijd voor bewegen in het lesprogramma opgenomen,
  • met de indeling van de lessen wordt rekening gehouden met het moment waarop kinderen het beste leren,
  • in het lesprogramma en bij het overblijven tussen de middag word tijd gemaakt voor creatieve expressie,
  • in het lesprogramma wordt tijd gemaakt voor voorlichting over gezondheid.

Horen de expressievakken (zoals handenarbeid en zingen) bij de kernvakken van de school en vallen die onder de leertijd?

Als de expressieve vakken gegeven worden door een (volgens de wet op het primair onderwijs) bevoegde leerkracht, vallen ze onder leertijd. Als ze door een onbevoegde medewerker worden gegeven, tellen ze niet bij de leertijd.

Blijft de woensdagmiddag een vrije middag voor de kinderen?

Op alle scholen blijft de vrije woensdagmiddag behouden.

Mijn kind is altijd vrij moe na school (groep 1). Hoe zal dit verlopen bij een langere schooldag? Neemt zij dan nog genoeg in zich op?

Hoewel de schooldag langer wordt, gaan we kinderen niet per saldo honderd procent van de tijd activeren. Zeker bij de jongsten op school moet er een goed evenwicht zijn tussen inspanning en rust. Nog meer dan bij de oudere kinderen, zullen we hier ook zorgen voor maatwerk. Het ene kind heeft nou eenmaal meer bewegingsdrang dan het andere.