Lunch

Wat is gezonde voeding?

Over gezonde voeding zijn al heel wat boeken geschreven. Er bestaan veel verschillende meningen over wat wel en niet gezond is. Wij vragen hiervoor advies bij Het Voedingscentrum en maken gebruik van de kennis van de Universiteit Maastricht en diëtisten. Vóór augustus 2015 moet duidelijk zijn waar het ontbijt en de lunch uit moeten bestaan. De scholen en ouders krijgen hier tijdig bericht over.

Wat als mijn kind een allergie heeft?

Elke school heeft een overzicht van de kinderen met een voedselallergie. Of kinderen die speciale voeding krijgen. Er wordt samen met de cateraar bekeken hoe we het beste rekening kunnen houden met de dieeteisen van deze kinderen. Dit wordt ook vastgelegd om fouten te voorkomen.

Wie houdt bij wat kinderen eten tijdens de lunch?

De lunch wordt begeleid door de pedagogische medewerkers van de kinderopvang. Deze medewerkers zijn opgeleid om te werken met kinderen. Hier hoort ook het begeleiden van het eten bij.

Wordt ook een warme lunch aangeboden?

Op dit moment nog niet. Als we wel een warme lunch gaan aanbieden, krijgen de scholen en de ouders hierover bericht.

Waar worden alle etenswaren voor de lunch bewaard?

De scholen moeten de regels van de Voedsel en Warenwet volgen.
htttp://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/haccp.aspx
Deze regels zijn er om te voorkomen dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt. Wat bijvoorbeeld moet worden geregistreerd is de datum, minimale en maximale temperatuur waarop het eten moet worden bewaard. Ook mag eten niet meer gegeten worden als het langer dan 2 uur uit de koelkast is.

Waarom is het gezonde ontbijt niet verplicht?

Als het ontbijt op school verplicht is, moet ook de schooldag eerder beginnen. Dit is niet voor alle gezinnen handig en haalbaar. Ouders kunnen er zelf voor kiezen om hun kinderen te laten ontbijten bij de voorschoolse opvang.

Moet mijn kind verplicht tussen de middag op school blijven?

Nee. Voor de leerlingen die dat willen wordt tussen de middag een gezonde lunch geserveerd. Tijdens de middagpauze is ook tijd ingepland voor sport en cultuur. Als u kind niet tussen de middag op school blijft, neemt het ook niet deel aan de lunch en de sport- en cultuur- activiteiten. Omdat de inrichting van de tussenschoolse opvang nauw afgestemd wordt op het aantal kinderen dat aanwezig is, kunnen we kinderen niet incidenteel of slechts een beperkt aantal dagen laten deelnemen. U kiest dus voor een hele week deelnemen of voor helemaal niet deelnemen. 

Wat zijn de kosten voor ouders voor de lunch?

De lunch wordt tijdens de periode van het onderzoek betaald uit de subsidie van de Provincie Limburg. Voorlopig hoeven de ouders niet te betalen voor de lunch. We onderzoeken wel of ouders na de periode van het onderzoek een beperkte overblijfvergoeding kunnen betalen.

Als een kind geen melk lust, kan dan thee geschonken worden?

Het is mogelijk om thee toe te voegen aan het lunchconcept. Doordat het echter een warme (hete) drank betreft, levert dit ook veiligheidsrisico‘s op. We kunnen alleen thee serveren, als we die risico‘s kunnen oplossen.

Hoe controleert de school of mijn kind genoeg eet?

De ervaring leert dat kinderen ook nu vaak niet hun hele broodtrommel leeg eten. Dat de trommel thuis weer leeg afgeleverd wordt, is helaas niet altijd een garantie, zeker bij oudere kinderen. Op dit moment lunchen we op school in een hele korte tijd (doorgaans 15 minuten) en is er weinig directe controle op wat kinderen eten. Het begeleiden van de lunch binnen de Gezonde Basisschool van de Toekomst is een actief proces. De pedagogisch medewerker van de kinderopvangorganisatie die op uw school werkt, zal (samen met vrijwilligers) goed kijken naar het eetgedrag van kinderen. We gaan er vanuit dat we kinderen niet gaan dwingen om te eten, maar dat we ze wel gaan verleiden om te eten. Als kinderen structureel te weinig eten, zal de pedagogisch medewerker hier actief met het kind over in gesprek gaan. Daarnaast zullen wij ook u als ouders inseinen, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken.

Hoe gaan we om met de hygiëne rondom de lunch?

Omdat we op school gaan werken met voeding, moeten we ons houden aan dezelfde regels die ook gelden voor bijvoorbeeld restaurants. Deze zogenaamde HACCP regels zorgen ervoor dat de hygiëne en de voedselveiligheid gewaarborgd zijn. Op iedere school zullen we mensen opleiden die de hygiëne en de voedselveiligheid bewaken. Ten aanzien van de persoonlijke hygiëne van kinderen, zullen we erop toezien dat kinderen voor het eten hun handen wassen.

Is het mogelijk om Speltbrood toe te voegen aan het lunchaanbod?

Ja, het is mogelijk om speltbrood aan de lunch toe te voegen.

Kan er aan de kwark ook muesli toegevoegd worden?

Dit is mogelijk. Als dit gecombineerd wordt met bijvoorbeeld muesli, worden yoghurt en kwark een volwaardige maaltijd.

Kan Optimel of chocomel toegevoegd worden?

Het is zeker een mogelijkheid om (bijvoorbeeld twee keer per week) een yoghurtdrank en/of een halfvolle chocomel toe te voegen. Er zijn gezonde varianten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van kinderen.

Kan soep worden toegevoegd aan de lunch?

Soep kan passen in een gezond aanbod, en kan bijdragen aan het eten van meer groenten. We sluiten soep niet op voorhand uit, maar op de korte termijn is dit nog geen optie. Het serveren van soep zorgt voor nieuwe logistieke vragen. We willen de lunch succesvol maken. Als we eenmaal genoeg ervaring opgedaan hebben, kunnen we wellicht wel werken met soep.

Waarom wordt er geen vruchtensappen naast melk/water?

Vruchtensappen zijn geen onderdeel van een gezonde lunch. We stimuleren wel het eten van fruit. Dit betekent niet dat er nooit vruchtensap aangeboden wordt. Rondom speciale gelegenheden houden we hier wel degelijk rekening mee.

Waarom wordt er geen zoet beleg zoals honing, stroop en vruchtenhagel aangeboden?

In de eerste cyclus (eerste 10 weken) is bewust de keuze gemaakt geen zoet beleg aan te bieden. We willen kinderen uitdagen om nieuwe producten te ontdekken. Daarnaast willen we ouders graag zelf laten kiezen of zij wel of geen zoet beleg aan hun kind geven. Als de school het zoet beleg tot een minimum beperkt, eet het kind over de hele dag gezien toch gezond. In een volgende cyclus kan het dat er af en toe wel zoet beleg aangeboden wordt.
De basisschool van de toekomst richt zich op een gezonde lunch, waarvan minimaal 80% aan de richtlijnen voldoet van het Voedingscentrum. Wanneer invulling wordt gegeven aan de overige 20% kiezen we voor producten die niet aan de richtlijn voldoen maar toch als gezond worden ervaren. Bijvoorbeeld ontbijtkoek en kokosbrood. Deze producten dragen beter bij aan de voeding van het kind, dan zoet beleg.