Onderzoek

Wat houdt het onderzoek in?

De informatie voor dit onderzoek wordt op twee manieren verzameld. We maken gebruik van bestaande en nieuwe gegevens.

Bestaande gegevens
We maken voor dit onderzoek gebruik van informatie van de Jeugdgezondheidszorg (GGD).Uw kind wordt nu regelmatig uitgenodigd bij deJeugdgezondheidszorg (zie www.ggdzl.nl). Tijdens deze bezoeken worden er vragen gesteld over de gezondheid van uw kind. We zijn geïnteresseerd in de informatie van de Jeugdgezondheidszorg over gezondheid, ziekte en gedrag van uw kind. Ook gebruiken we informatie uit de Onderwijsmonitor Limburg. In het kader van de Educatieve Agenda Limburg doen alle schoolbesturen in Limburg mee aan deze monitor. De Universiteit Maastricht voert dit onderzoek uit (zie www.kaans.nl). Voor deze monitor wordt u als ouder gevraagd een vragenlijst in te vullen wanneer uw kind in groep 2 en groep 8 zit. Wij zijn geïnteresseerd in de informatie uit deze oudervragenlijsten, als ook in de schoolprestaties van uw kind. Ook vragen we op uw basisschool enkele gegevens op over uw kind, zoals het ziekteverzuim. Bij het gebruik van deze bestaande gegevens krijgen we nooit de naam van uw kind te zien. Door gebruik te maken van al deze beschikbare gegevens hoeven we minder vragen aan u te stellen en vragen wij minder tijd van u.

Nieuwe gegevens
Voor dit onderzoek gaan we ook een aantal testen uitvoeren op de school van uw kind. Dit doen we bij de groepen 2 t/m 8, dus niet bij de allerkleinsten van groep 1. De ouders van kinderen in groep 1 worden wel uitgenodigd voor het onderzoek. Alle metingen zullen plaats vinden tijdens schooluren. De metingen vinden één keer per jaar plaats tijdens één onderzoekweek in de klas. Tijdens deze week gaan de volgende activiteiten plaatsvinden:
  • Gewicht, lengte en middelomtrek van uw kind worden gemeten. Dit doen we niet waar andere kinderen bij zijn.
  • Uw kind doet mee aan een ren spel tijdens de gymles (de shuttle run test).
  • We vragen uw kind om een beweegmeter te dragen. Dit is een doosje ter grootte van een half luciferdoosje. Het doosje wordt met een elastische band op de heup gedragen. De beweegmeter meet precies hoeveel uw kind beweegt. Uw kind draagt deze meter 7 dagen achter elkaar. ´s Nachts en tijdens het douchen, zwemmen of badderen hoeft uw kind de beweegmeter niet te dragen. De beweegmeter bevat geen plaatsbepaling (GPS genoemd). Wij kunnen dus nooit zien waar uw kind is. Na 7 dagen levert uw kind de beweegmeter weer in op school.
  • De kinderen van groep 5 krijgen nog een extra beweegmeter die ook goed kan meten of uw kind zit. Deze meter wordt op het bovenbeen gedragen.
  • Dit is een apparaatje ter grootte van een plat luciferdoosje. Deze meter zal door één van de onderzoekers bevestigd worden met waterdichte tape. Het apparaatje kan ‘s nachts en tijdens het douchen gewoon blijven zitten. Na 7 dagen levert uw kind ook deze beweegmeter weer in op school. Ook deze beweegmeter bevat geen plaatsbepaling (GPS).
  • Uw kind krijgt een vragenlijst voorgelegd in de klas over voeding, beweging en gezondheid. Deze vragenlijst wordt afgenomen door de leerkracht.
  • Kinderen van groep 7 gaan tijdens de onderzoekweek een aantal computertestjes uitvoeren. Hiermee krijgen we inzicht in het werkgeheugen van uw kind.
  • U ontvangt zelf een internetvragenlijst over voeding, beweging en de gezondheid van uw kind. Ook zijn er vragen over uw eigen gezondheid, werk en opvoeding. Als u liever een papieren vragenlijst ontvangt kan dat ook.
  • Enkele ouders en kinderen op Gezonde Basisscholen en Beweegscholen worden gevraagd voor een interview. Tijdens dit interview vragen we wat u van de basisschool van uw kind vindt.

Wat is het doel van het onderzoek?

We willen graag meer weten over de relatie tussen gezondheid, voeding, bewegen en leerprestaties van kinderen. Onderwijsstichting MOVARE gaat daarom vanaf schooljaar 2015/2016 op een paar scholen starten met het project ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst´. De scholen die meedoen aan dit project veranderen hun schoolritme, en besteden extra aandacht aan voeding, beweging en gezondheidsvoorlichting op school. Om
te weten of dit nieuwe schoolritme gunstig is voor kinderen moeten we het nieuwe en het bestaande schoolritme met elkaar vergelijken. Daarom willen we op de gezonde basisscholen, de beweegscholen, en enkele reguliere scholen onderzoek doen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt van 2015 t/m 2020. Tijdens deze vijf schooljaren gaan wij informatie verzamelen op de school van uw kind. Kinderen die nu in groep 2 t/m 4 zitten, zullen vijf schooljaren lang betrokken zijn bij het onderzoek. Wanneer uw kind nu in groep 5 t/m 7 zit,
gaan we uw kind volgen t/m groep 8. Na groep 8 houdt het onderzoek voor u en uw kind op. Niet alle kinderen doen dus vijf jaar mee.

Is dit onderzoek gekeurd door een toetsingscommissie en verzekeraar?

Dit onderzoek is gekeurd door de medisch ethische toetsingscommissie Atrium-Orbis-Zuyd in Heerlen. De toetsingscommissie heeft bepaald dat dit onderzoek niet onder de Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek (WMO) valt omdat de deelnemers geen (be)handeling krijgen opgelegd. De WMO heeft ook vastgesteld dat dit onderzoek geen risico‘s met zich meebrengt waarvoor een verzekering nodig is. Daarom is voor dit onderzoek geen extra verzekering afgesloten.

Wat gebeurt er met gegevens?

De gegevens die wij van u en uw kind verzamelen worden goed beveiligd. De wachtwoorden van de beveiliging zijn alleen bij de hoofdonderzoekers bekend. Uw gegevens en die van uw kind krijgen een code. De naam wordt overal weggelaten. Alle onderzoekers die toegang hebben tot uw onderzoeksgegevens ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Wij zijn verplicht de onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Daar geeft u toestemming voor als u meedoet aan dit onderzoek.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

U heeft zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Tijdens het onderzoek hoeft u niets anders te doen in het dagelijkse leven. Uw deelname is van belang om straks te weten of ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ zinvol is. Wij vragen wel wat van uw tijd voor het invullen van de vragenlijst.

Wie wordt geïnformeerd over deelname aan het onderzoek?

Wij werken in dit onderzoek samen met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, de Onderwijsmonitor Limburg en uw basisschool. Wij laten deze partijen weten dat u meedoet aan het onderzoek. Andere mensen worden niet door ons geïnformeerd over deelname van u en uw kind aan dit onderzoek.

Hoe worden ouders geïnformeerd over het onderzoek?

Alle ouders en kinderen van de Gezonde Basisscholen en de reguliere scholen hebben eind schooljaar 2014/2015 informatie ontvangen over het onderzoek. Ook hebben er op alle scholen informatie momenten plaatsgevonden. De ouders en kinderen op de Beweegscholen worden aan het begin van schooljaar 2015/2016 uitgebreid geïnformeerd over het onderzoek.

Hoe kunnen ouders laten weten of ze mee willen doen met dit onderzoek?

Alle ouders en kinderen van de Gezonde Basisscholen en de reguliere scholen hebben eind schooljaar 2014/2015 informatie ontvangen over het onderzoek. We vragen al deze ouders om aan te geven bij hun eigen leerkracht of ze mee willen doen aan het onderzoek. Ze kunnen hiervoor het toestemming formulier gebruiken wat bij de informatie brochure was toegevoegd. Mocht u dit formulier kwijt zijn, dan kunt u op school een nieuw formulier krijgen.

Ook kunt u een mail sturen naar gezondebasisschool@maastrichtuniversity.nl
Wij nemen dan contact met u op. De ouders en kinderen op de Beweegscholen worden aan het begin van schooljaar 2015/2016 uitgebreid geïnformeerd over het onderzoek.

Kunnen kinderen tussentijds nog stoppen met het onderzoek?

We vragen aan alle ouders officieel toestemming om deel te nemen aan het onderzoek. Het is dus ook mogelijk om niet mee te doen aan het onderzoek. Als uw kind wel mee doet aan het onderzoek, kan zijn dat uw kind tijdens het onderzoek liever niet meer wil meedoen. Uw kind kan dan altijd stoppen. Ook tijdens het onderzoek. Dit heeft geen gevolgen voor u of uw kind. Uw kind blijft dan gewoon deelnemen aan ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘. Vanaf het moment dat uw kind stopt worden er geen nieuwe onderzoeksgegevens verzameld of opgevraagd bij andere partners. Dit geldt ook voor uzelf. Dus u kunt ook tussentijds stoppen. Maar we hopen dat u blijft meedoen omdat we dan het onderzoek goed kunnen uitvoeren.