Overblijven op school

Kan ik als ouder zelf kiezen welke kinderopvang mijn kind begeleid tijdens het overblijven?

Het is voor ouders niet mogelijk om te kiezen voor een andere kinderopvangpartner. De kinderopvangorganisatie die verbonden is aan de school, begeleid ook de kinderen bij het overblijven. 

Wie begeleid mijn kind bij het overblijven? Ik wil deze persoon kennen en kunnen vertrouwen. Het liefst wil ik dat dit een vaste persoon is.

Het streven is om zoveel mogelijk één begeleider te koppelen aan één groep kinderen. Dit kan de klas zijn, maar het kan ook een groep van twee klassen zijn. Al naar gelang de ruimte die de school beschikbaar heeft. Hoe groter de groep, hoe meer begeleiders. De begeleider van het overblijven houd contact met de leerkracht van uw kind.

Overblijven gebeurt dat per klas of met de hele school?

In principe wordt er geluncht in de klas. Als de school dit anders wil organiseren, kan zij daar zelf voor kiezen. De extra tijd om te bewegen is niet klassikaal georganiseerd, maar wordt schoolbreed georganiseerd.

Komt er ook een eigen moestuin?

Per school wordt momenteel bekeken of zij een moestuin kunnen aanleggen. Dit is afhankelijk van de ligging en mogelijkheden van de school. Er wordt ook gedacht aan creatieve oplossingen zoals moesplantjes kweken in de vensterbank. Daarnaast is het natuurlijk zo, dat werken in de tuin voor de kinderen ook een manier om te bewegen is.

Is mijn kind verplicht op school over te blijven?

Nee. Elk kind kan gebruikmaken van de lunch die op school wordt aangeboden. Er is ook extra tijd ingepland voor sport en cultuur. Als u daarvoor kiest, mag uw kind dus tijdens de tussenschoolse opvang naar huis. Het neemt dan niet deel aan de lunch en de sport- en cultuur- activiteiten. Omdat de inrichting van de tussenschoolse opvang nauw afgestemd wordt op het aantal kinderen dat aanwezig is, kunnen we kinderen niet incidenteel of slechts een beperkt aantal dagen laten deelnemen. U kiest dus voor een hele week deelnemen of voor helemaal niet deelnemen. 

Betaal ik als ouder voor het verplicht overblijven van mijn kind?

Tijdens de onderzoeksperiode wordt de lunch betaald uit de subsidie van de Provincie Limburg. Ouders hoeven dus niets te betalen voor het verplicht overblijven. We onderzoeken wel na de onderzoeksperiode van 4 jaar de ouders een kleine overblijfvergoeding kunnen betalen.