In de pers

Lees hier het laatste nieuws over 'De Gezonde Basisschool van de toekomst'.
 

Persberichten

Een gezonde leefstijl leidt tot minder pesterijen -  De Limburger 20-9-2018

Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst

Kinderen worden gezonder als ze op school gezond lunchen, gevarieerd bewegen en in de klas leren over gezond gedrag. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten van het project Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT). Samen met onderwijsstichting MOVARE, GGD Zuid Limburg en wetenschappers van de Universiteit Maastricht is het concept van de GBT ontwikkeld en uitgevoerd op vier basisscholen in Parkstad. 

Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst
Door samenwerking van bovenstaande partijen samen met de Rabobank, Kinderopvang Parkstad en met financiële steun van de Provincie Limburg, is de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst opgericht. Hun eerste doel is het aantal deelnemende scholen in 2023 uit te breiden van vier naar dertig. Ook in Den Haag zijn de positieve resultaten van de GBT inmiddels doorgedrongen. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft aangegeven voorstander te zijn van een landelijke uitrol van de gezonde schoollunch op basisscholen. Hierover stuurt hij, als zijn politieke erfenis, binnenkort een brief aan de Tweede Kamer.

Talkshow over de Gezonde Basisschool van de Toekomst
Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Waaruit bestaat de gezondheidswinst precies? Hoe kweek je draagvlak onder de ouders voor een GBT? Welke kansen liggen er voor het bedrijfsleven? Denk bijvoorbeeld aan lokale groente- en fruittelers. Hoe gaan we dit duurzaam financieren? Hierover is vorige week een video opgenomen. Wij hopen dat u ook enthousiast raakt over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Want niets doen is geen optie!

Bekijk hier de volledige uitzending 
In onderstaande video gaat presentator Maurice de Heus, bekend van het tv-programma AvondGasten op de Limburgse regionale zender L1, in gesprek met uiteenlopende gasten over dit veelzijdige initiatief. Deze video is ook te bekijken in vier losse blokken. U kunt deze video's bekijken via dit account
18-03-2021

Eindrapportage Gezonde Basisschool van de Toekomst

Afgelopen woensdag 10 maart is de Eindrapportage van het project 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst' officieel overhandigd aan de Provincie Limburg. 
11-03-2021

Promotie Marije Oosterhoff

Afgelopen vrijdag 5 maart om 14:00 uur heeft Marije Oosterhoff haar proefschrift 'The Healthy Primary School of the Future: evaluating the health-economic impact of primary school-based lifestyle interventions' met succes verdedigd. Wij feliciteren Marije met haar promotie.
09-03-2021

stuk in het NRC

Deze zaterdag verschijnt er een heel interessant artikel in de wetenschapsbijlage van de NRC over de Gezonde Basisschool van de Toekomst, naar aanleiding van onze publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Kansengelijkheid begint met gezond eten en bewegen voor álle kinderen, is de overtuiging van een aantal scholen in Parkstad (Limburg). Ze deden mee met een groot onderzoek van de Universiteit Maastricht en gooiden hun hele school om. Voor het hele artikel klikt u hier.
26-02-2021

Proefschrift Marije Oosterhoff

Op 5 maart 2021 14:00 zal Marije Oosterhoff haar proefschrift verdedigen genaamd The Healthy Primary School of the Future: evaluating the health-economic impact of primary school-based lifestyle interventions. Het doel van dit proefschrift van Marije Oosterhoff was om inzicht te krijgen in de gezondheids-economische impact van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. De publicaties in dit proefschrift richten zich op de gezondheids-economische impact van leefstijlinterventies voor basisscholen in het algemeen en op de impact van de Gezonde Basisschool van de Toekomst in het bijzonder. Voor het hele proefschrift klikt u hier
12-02-2021

Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst een feit!

Op dinsdag 10 januari 2021 werd, na een periode van voorbereiding, de stichtingsakte van de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst (SIGBT) ondertekend in het kantoor van notaris Mickarts in Landgraaf. De stichting heeft als doel om de opschaling van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) in Limburg verder vorm te geven. Enerzijds zorgt de stichting voor de bewaking van de kwaliteit van het GBT-concept, maar anderzijds voorziet zij ook in ondersteuning van nieuwe GBT-scholen bij de ontwikkeling van het concept voor hun locatie. De stichting wordt ondersteund door de Provincie Limburg, waardoor het mogelijk is om twee kwartiermakers in te zetten die in de verschillende regio’s met scholen aan de slag gaan. Voor het hele bericht klikt u hier.&nb sp;


11-02-2021

De effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Onlangs is er in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een samenvatting verschenen van een 8-tal internationale publicaties over de effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dit artikel betrof de tussentijdse resultaten na 2 jaar die lieten zien dat de combinatie van bewegen en gezonde voeding een vermindering van de BMI-z-score geeft (-0,036). Bewegen alleen geeft nauwelijks een verandering (-0,010), terwijl in de controlegroep de BMI-z-score toenam (0,052). De netto maatschappelijke kosten voor de combinatie van bewegen en gezonde voeding bedroegen circa 1 euro per dag per kind. Er is daarmee steeds meer bewijs dat leefstijlinterventies effectief bijdragen aan vermindering van de obesitasepidemie. U kunt het artikel vinden bij 'Publicaties'.
11-02-2021

GBT te gast bij AvondGasten

De eerste coronagolf heeft in de Provincie Limburg geleidt tot veel zieken, nog veel meer dan in de rest van het land. De Taskforce BEST (Brede Economische Sociale Taskorce) publiceerde een rapport over de toekomst van Limburg na de coronacrisis. Belangrijke conclusie is dat de coronacrisis bestaande zwakheden blootlegt. Met een aantal concrete aanbevelingen wil de Taskforce die structurele uitdagingen aanpakken. In een nieuwe programmareeks AvondGasten discussieert L1 over de keuzes voor Limburg die in het BEST-rapport naar voren komen. Zij doen dat aan de hand van een aantal concrete voorbeelden in de Westelijke Mijnstreek. Eén van die voorbeelden is de de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Maria Jansen lichte het een en ander toe. U kunt de uitzending terugkijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=gw5yvF-hKCU
30-11-2020

verkenningsrapportage overhandigd

Vandaag is aan Staatssecretaris Paul Blokhuis en aan de Tweede Kamer een Verkenningsrapportage overhandigd die o.a. de effecten van de Gezonde Basisschool berekenen op lange termijn wanneer deze in heel Nederland geïmplementeerd zou worden. VWS had opdracht hiertoe gegeven aan het RIVM in nauwe samenwerking met de Universiteiten van Maastricht, Wageningen en Amsterdam.
 
Het rapport is met nieuwsbericht gepubliceerd op de RIVM website:
https://www.rivm.nl/nieuws/gezonde-schoollunch-en-meer-bewegen-op-basisschool-helpen-in-aanpak-van-overgewicht

05-11-2020

Animatiefilmpje Gezonde Basisschool van de Toekomst

Er is onlangs een animatiefilmpje verschenen over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. klik hier voor het filmpje. 
 
29-10-2020

De meerwaarde van de Gezonde Bassischool van de Toekomst: een vergelijking van de kosten en effecten

Onlangs is een artikel van de Gezonde Basisschool van de Toekomst gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Frontiers in Public Health’. In deze studie onderzocht onderzoekster Marije Oosterhoff hoe de effecten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst zich verhouden tot de kosten. In een eerder artikel werden al gunstige effecten op het voeding- en beweeggedrag en gewicht van kinderen beschreven. In dit artikel laten we zien dat de ‘voeding- en beweegschool’ en de ‘beweegschool’ ook andere effecten hebben: kinderen gedragen zich socialer, er is minder pestgedrag, kinderen en ouders zijn over het algemeen tevreden en er is meer betrokkenheid vanuit de wijk. Het artikel laat dus zien dat de Gezonde Bassischool van de Toekomst leidt tot maatschappelijke effecten, maar (nog) niet tot maatschappelijke besparingen. De volgende vraag is dan of deze maatschappelijke effecten in verhouding zijn met de kosten. Dit antwoord is afhankelijk van welke maatschappelijke effecten je belangrijk vindt en welke waarde je daaraan geeft.
Wil je hier meer over weten? Bekijk dan hier de Nederlandstalige samenvatting of bekijk hier het Engelstalige wetenschappelijke artikel.
03-09-2020

Symposium 22 september

Op 22 september 2020 presenteert de Gezonde Basisschool van de Toekomst haar onderzoeksresultaten tijdens het symposium 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst: 2015-2020'
Meer informatie en de link om u aan te melden voor dit symposium vindt u op: www.movare.nl/symposium
19-06-2020

Nina Bartelink wint CaRe Award

Op 2 juni jongsleden heeft Nina Bartelink de "CaRe Award 2019" gewonnen voor haar Cum Laude proefschrift "Evaluating health promotion in complex adaptive school systems: The Healthy Primary School of the Future". Bartelink concludeert in haar proefschrift dat leerlingen, die fysiek en mentaal goed in hun vel zitten, beter presteren. Op deze manier kunnen hun talenten zich optimaal ontwikkelen. Deelnemen aan het programma De Gezonde Basisschool van de Toekomst vereist 'dat de context van de school altijd wordt meegenomen. Dat betekent dat je breed moet kijken naar leerkrachten, leerlingen en ouders en de organisatie van de school ”, zegt Nina Bartelink.
 
19-06-2020

Coronamaatregelen en leefstijl bij kinderen

Welke invloed hebben de coronamaatregelen op de leefstijl van en overgewicht bij kinderen? Het Maastricht UMC+ zoekt ouders en kinderen die online vragenlijsten willen invullen over deze vraag.

COLC studie – COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children

 ‘Het effect van de coronacrisis op leefstijl bij kinderen’ - COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children. (COLC-studie).  Ook kunt u zich via de weblink aanmelden voor deelname aan dit onderzoek. Klik op hier om doorverwezen te worden.

wat wordt er onderzocht in dit onderzoek?

In dit onderzoek willen wij de invloed van de coronacrisis op de leefstijl en lichamelijke klachten van de kinderen en hun gezin onderzoeken. Voor dit onderzoek worden digitaal vragenlijsten gestuurd, die jullie als ouders samen met uw kind kunnen invullen.

Wij vinden het erg belangrijk om de invloed van de coronacrisis op de leefstijl en gezondheid van kinderen te onderzoeken. Met deze kennis kunnen wij bijdragen aan de huidige én toekomstige zorg en beleid voor kinderen tijdens een crisissituatie zoals de huidige coronacrisis, zodat zij deze crisis op een zo gezond mogelijke manier doorkomen.

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek?

In de link op deze website vindt u uitgebreide, aanvullende informatie over dit onderzoek, zowel voor ouders als voor kinderen. Hier kunt u ook toestemming geven voor deelname aan dit onderzoek. Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam via de contactgegevens in het informatieformulier in de link.

Praktisch

  • Alle kinderen tussen de 4-18 jaar kunnen meedoen met dit onderzoek.
  • Heeft u meerdere kinderen? Dan kunt u ook uw andere kinderen aanmelden voor dit onderzoek. Hiervoor kunt u indien gewenst hetzelfde emailadres gebruiken.
09-06-2020

Symposium de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Wij vragen graag uw aandacht voor het volgende, op 22 september 2020 organiseren wij een symposium over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Noteert u deze datum daarom alvast in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt binnenkort!
05-06-2020

magazine Gelijke Kansen Alliantie

Onlangs is het magazine van de Gelijke Kansen Alliantie uitgekomen, geheel gewijd aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst. U kunt het magazine bekijken via de volgende link:
 
https://www.gelijke- kansen.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/tweede-themamagazine-gka-is-uit
05-06-2020

continuering de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Na ruim vier succesvolle jaren, kwam er op 31 december jl. een einde aan het project ‘de Gezonde Basisschool van de toekomst´(GBT). Wij willen iedereen bedanken voor zijn enorme inzet. In de bijgevoegde korte nieuwsbrief wordt u bij gepraat over de stand van zaken met betrekking tot de continuering van de GBT-locaties in Landgraaf en Brunssum en de opschaling van het concept in de rest van de provincie. De nieuwsbrief vindt u hier.
03-04-2020

winnaars bekend

Ook dit jaar hebben weer velen van jullie de internetvragenlijst ingevuld. Heel veel dank daarvoor! Deze vragenlijst wordt gebruikt voor het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst, waar jouw school aan meedoet. Onder alle ouders die de internetvragenlijst hebben ingevuld, hebben wij 2 bol.com cadeaukaarten verloot. De gelukkige winnaars zitten op BS de Schakel en OBS de Harlekijn.
18-02-2020

bezoek van Staatssecretaris Paul Blokhuis

In de afgelopen dagen is er veel aandacht besteed aan het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft een werkbezoek gebracht aan een van de basisscholen. Onder het kopje in de pers kunt u alle berichtgeving nog eens nalezen.

25-11-2019

Vooruitblikken naar 2020

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is afgelopen jaren financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie van o.a. Provincie Limburg. Deze subsidietermijn loopt binnenkort af. In samenspraak met kinderen, ouders en leerkrachten op de huidige Gezonde Basisscholen van de Toekomst zijn verschillende toekomstscenario’s opgesteld. In het volgende filmpje wordt een overzicht gegeven over de resultaten tot nu toe, en over de mogelijke scenario’s na 1 januari 2020. Klikt u hier voor het filmpje.
04-11-2019

Cum Laude promotie Nina Bartelink

Op woensdag 30 oktober om 10:00u heeft Nina Bartelink haar proefschrift verdedigd. Vanwege haar uitemuntende proefschrift heeft zij het predicaat Cum Laude ontvangen. De titel van haar proefschrift is:
Evaluating health promotion in complex adaptive school systems: The Healthy Primary School of the Future.
 
Via de volgende link kunt u het proefschrift vinden (voor beste weergave Chrome of Firefox gebruiken):
https://www.maastricht-university.eu\Proefschrift_Nina_Bartelink.pdf


 
29-10-2019

Nieuwe resultaten van De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Afgelopen maand is weer een artikel van De Gezonde Basisschool van de Toekomst gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nutrients´. In deze studie onderzocht de onderzoekster Nina Bartelink of de eerder gevonden gunstige effecten op bewegings-, en voedingsgedrag vooral in de thuissituatie of op de school plaatsvinden. Ze vond dat kinderen op zowel de Gezonde Basisscholen en de Beweegscholen tijdens schooltijd meer bewogen. In de thuissetting zag ze dat kinderen op de volledige GBT scholen hun beweeggedrag thuis niet compenseerden, terwijl de kinderen van de gedeeltelijke GBT minder actief werden thuis. Ook laten de resultaten zien dat in beide versies van GBT de effecten beïnvloed worden door kenmerken van het kind en de thuisomgeving. In het algemeen bleken de effecten op de volledige GBT groter en meer gelijk verdeeld over alle kinderen dan op de gedeeltelijke GBT. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan hier de Nederlandstalige samenvatting, of hier het Engelstalige wetenschappelijke artikel
30-09-2019

Laatste meetweek van start

In september start de laatste meetronde van De Gezonde Basisschool van de Toekomst. We hopen dat dit jaar weer net zo veel kinderen mee doen als de andere jaren. Dit jaar wordt ook weer de shuttle run test afgenomen bij de leerlingen. Deze test noemen we ook wel de piepjestest. Wil jij weten hoe deze test verloopt? Bekijk dan dit instructiefilmpje eens: https://tinyurl.com/shuttle-run-instructie

Ben je benieuwd wanneer we op jouw school komen meten?
2-9 september: OBS Wereldwijs en BS de Schakel
16-20 september: BS de Schatgraver en BS de Spoorzoeker
30 september – 4 oktober: OBS Harlekijn en Rk BS An d‘r Put
21-25 oktober: BS Langeberg en BS de Vlieger

05-09-2019

Zuid-Limburg is de ongezondste regio van Nederland. Dat moet anders

Afgelopen zaterdag verscheen er in de Volkskrant een uitgebreid stuk over het Project de Gezonde Basisschool van de toekomst. 
26-08-2019

Gezonde Kindcentra in Noord-Limburg

In Noord-Limburg gaan Onderwijsstichting Prisma en Kindcentrum Hoera samen aan de slag om ‘Gezonde Kindcentra‘ te realiseren. Naar voorbeeld van de Gezonde Basisschool gaan deze kindcentra zich richten op gezonde voeding, meer beweging en welzijn van leerlingen. Afgelopen maandag was de aftrap van het beweegprogramma op basisschool de Springplank in Koningslust. Nieuwsgierig hoe dat er uit ziet? Kijk hier

https://www.omroeppenm.nl/kinderen-koningslust-gaan-elke-dag-bewegen/tvgemist/item? posCUfxKU8HHVq3NHKOUd5vy8eIHROxw
26-08-2019

Gezondheidsverschillen bij kinderen

Onlangs is in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Disease in Childhood een artikel verschenen van onderzoekster Marije Oosterhoff. Uit eerder onderzoek weten we dat kinderen van ouders met een hoger inkomen en opleidingsniveau een betere gezondheid hebben dan kinderen van ouders met een lager inkomen en opleidingsniveau. Deze gezondheidsverschillen tussen mensen noemen we sociale ongelijkheid in gezondheid.
 
In dit artikel onderzochten we of de sociale ongelijkheid in gezondheid bij kinderen teruggedrongen kan worden door leefstijlverbetering. Hiervoor gebruikten we data van kinderen die meededen aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst. We vonden dat sociale verschillen in gezondheid al aanwezig zijn op jonge leeftijd (vanaf 4 tot 12 jaar). Leefstijlverbetering is niet voldoende is om deze sociale ongelijkheid in gezondheid van kinderen te voorkomen.
 
Voor een beknopte Nederlandse samenvatting klik hier.
Wilt u het volledig Engelstalig artikel lezen, klik hier.
06-08-2019

Het verhaal achter De Gezonde Basisschool van de Toekomst´

Met gepaste trots bieden wij u het zeer lezenswaardige boekje aan, getiteld “De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Van leer- naar leefschool”.

Het boekje beschrijft de weg waarlangs het idee van “De Gezonde Basisschool van de Toekomst” de afgelopen vijf jaar tot daadwerkelijke uitvoering is gekomen. Achteraf kunnen we constateren dat het een succes is geworden. Maar de weg die is afgelegd was vaak ingewikkeld en regelmatig ging het mis. Dat er ook veel goed ging, kunt u ook lezen.

De wetenschappelijk onderzoeksresultaten twee jaar na de invoering van “De Gezonde Basisschool van de Toekomst” zijn op publieksvriendelijke wijze samengevat. De effecten zijn meer dan bemoedigend: kinderen zijn zich vitaler en socialer gaan gedragen.

“De Gezonde Basisschool van de Toekomst” draagt ook bij aan de rechten van het kind op gezondheid, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Tekstschrijver Karin Burhenne en het dagelijks bestuur hebben de afgelopen drie maanden informatie opgehaald bij leerlingen, ouders, leerkrachten, kinderopvang, directies, bestuursleden, onderzoekers en vele andere betrokkenen. Het boekje is bedoeld om scholen te inspireren en om kennis te delen in de hoop dat veel scholen dit voorbeeld gaan volgen. Het is ook bedoeld voor alle maatschappelijke partners die het onderwijs willen ondersteunen in de transitie van leer- naar leefschool. Kinderen vinden zo’n leefschool veel leuker. Onderwijs is het voorportaal van een hoogwaardige en vitale beroepsbevolking.

Zonder steun van de Provincie was dit kleurrijke en creatief vormgegeven boekje niet tot stand gekomen.

Kik hier om het boekje in te zien.

02-08-2019

Europees bezoek aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Vlak voor de zomervakantie is De Gezonde Basisschool van de Toekomst bezocht door basisschooldocenten en onderzoekers uit verschillende Europese landen. Het bezoek kwam onder andere uit Barcelona (Spanje), Grenoble (Frankrijk) en Kopenhagen (Denemarken). Deze Internationale groep ontwerpt een training voor leerkrachten om gezondheid op school te bevorderen. De naam van deze training is all@once. De kennis vanuit de Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt gebruikt voor deze training. Zoals blijkt uit onderstaande quotes* tijdens het werkbezoek, werd De Gezonde Basisschool van de Toekomst als zeer inspirerend ervaren.
 
‘De schooldag ziet er zo natuurlijk en logisch uit, eigenlijk vreemd dat dit nog niet op meer scholen gebeurt’.
 
Het personeel op deze school is zo enthousiast over het project, echt mooi om te zien dat het zo sterk leeft bij kinderen én leerkrachten.
 
*quotes zijn vertaald uit het Engels.

02-08-2019

100 jaar huisartsenpraktijk Snijders

Huisartsenpraktijk Snijders uit de wijk Nieuwenhagen in Landgraaf, bestaat 100 jaar. In 1919 startte Pierre ‘Pake´ Snijders de familiepraktijk. Anno 2019 is Gitte Snijders praktijkhouder. Om dit heuglijke feit te vieren, organiseerde Gitte een feestelijk evenement op zaterdag 29 juni, een zonovergoten dag. Met allerlei activiteiten haalden zij geld op voor een goed doel: de gezonde basisschool van de toekomst. Hier zijn wij de familie Snijders erg dankbaar voor. U kunt het hele interview met Gitte Snijders lezen door hier te klikken.
01-08-2019

Een gezonde leefstijl is belangrijk.

Een gezonde leefstijl is belangrijk. Goed eten, voldoende bewegen, en een goede nachtrust zorgen ervoor dat je goed in je vel zit. Wilt u meer lezen over leefstijl en leefstijlcoaching, klik dan hier.
21-06-2019

Uitgangspunten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Verschillende scholen zijn geïnteresseerd geraakt in het project. Een belangrijke vraag is: hoe kan ik als school aan de slag met de Gezonde Basisschool van de Toekomst? Er zijn een aantal uitgangspunten waaraan je de Gezonde Basisschool van de Toekomst kunt herkennen. Klik hier voor een overzicht van de uitgangspunten.
23-05-2019

GLOS (Gezonde Leefstijl op School) besteedt uitgebreid aandacht aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Glos Educatief is een educatief projectbureau dat on- en offline lesmaterialen ontwikkelt. Een van de speerpunten is de gezonde school aanpak.
Naast de lesmaterialen brengt GLOS een magazine uit produceren ze regelmatig artikelen en filmpjes over ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en onderwijs.
 
De gezonde Basisschool van de Toekomst kwam een tijdje geleden al een keer uitgebreid aan bod in het magazine.
Nu is er ook een online artikel met een bijbehorend filmpje. De link hierbeneden leidt direct naar het artikel en het filmpje dat opgenomen werd op basisschool de Schatgraver in Landgraaf!
https://www.verus.nl/actueel/blogs/hester-van-de-kaa/waarom-alle-leerlingen-van-de-schatgraver- met-een-lege-broodtrommel
17-05-2019

Zijn de deelnemers van het onderzoek naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst een goede afspiegeling van kinderen op basisscholen?

Zijn de deelnemers van het onderzoek naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst een goede afspiegeling van kinderen op basisscholen?
Een unieke onderzoeksbenadering
 
Onlangs is in het wetenschappelijk tijdschrift Preventive Medicine Reports een artikel verschenen. Ongeveer 60% van de kinderen op de Gezonde Basisscholen deed in 2015 mee aan het onderzoek. In dit artikel onderzochten we of de kenmerken van deze kinderen verschillen van kinderen die niet deelnamen aan het onderzoek. Ook hebben we gekeken of de deelnemers dezelfde kenmerken hadden als kinderen in de regio Parkstad, en als kinderen in Nederland. We vonden dat de kenmerken van de deelnemers niet verschillen van kinderen die niet meededen aan het onderzoek, en van kinderen in de regio.
 
Wilt u het volledig Engelstalige artikel lezen, ga dan naar de pagina 'Publicaties'.
10-05-2019

Het uitrollen van de gezonde basisschool

Kinderen zijn gezonder en er wordt minder gepest. Dat zijn na twee jaar de eerste resultaten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, het Limburgse experiment in Landgraaf en Brunssum. Maar hoe hoe rol je het concept uit? De ambitie: alle 200 basisscholen in Limburg moeten mee. L1 maakte er een leuke samenvatting van die u kan bekijken door hier te klikken.
26-04-2019

9 april ouderavond over de wetenschappelijke opbrengsten van de eerste twee meetjaren

Tijdens deze interactieve avond staan de eerste meetresultaten van Gezonde Basisschool van de Toekomst centraal. Na een beknopte algemene inleiding, bent u in de gelegenheid om persoonlijk met onderzoekers te spreken. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers van de vier interventiescholen aanwezig om vragen te beantwoorden
05-04-2019

Eerste stop van de roadshow van de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Ruim 40 schoolbestuurders, leerkrachten, beleidsadviseurs, en gezondheidsprofessionals kwamen woensdag 13 april naar de Hanze Hogeschool in Groningen. Dit was de eerste stop van de roadshow waarmee de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst‘ door het land trekt.
05-04-2019

Aanmelding bijeenkomst Gezondheidsakkoord

Limburg kent een gezondheidsachterstand en een lage participatiegraad. Een jaar geleden nam een breed samengestelde groep uit onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid het initiatief om de achterstanden in te halen door verbindingen te leggen tussen de sectoren en projecten aan te jagen. Dit initiatief, het ‘Gezondheidsakkoord Limburg’, heeft inmiddels belangrijke stappen gezet en coalities gesmeed. Op 11 april is er een infobijeenkomst over de opbrengsten van het gezondheidsakkoord Limburg, waarbij De Gezonde Basisschool van de Toekomst ook uitgebreid wordt besproken. Dit is een openbaar evenement waarvoor iedereen zich kan aanmelden via deze link.
28-02-2019

Prisma gaat Gezonde Basisschool van de Toekomst invoeren

Stichting Prisma gaat op twaalf scholen ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst´ invoeren. Uit de eerste resultaten van de Universiteit Maastricht blijkt dat de kinderen die meedoen aan De gezonde Basisschool van de Toekomst meer bewegen, gezonder eten en een beter gewicht hebben. Daarnaast ervaren leerkrachten en leerlingen minder conflicten en pestgedrag in de klas. De ontwikkeling wordt in samenwerking met onderwijsstichting MOVARE opgepakt.
Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde en wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool CaRe, is vanuit de Universiteit Maastricht projectleider van de Gezonde Basisschool van de Toekomst: “Het experiment startte in 2015 binnen MOVARE op vier scholen: de twee ‘voeding-en-beweegscholen´ waar alles werd geïntroduceerd, twee beweegscholen waar alleen sport, spel en cultuur wordt aangeboden. Vervolgens doen er vier scholen mee in het onderzoek waar niets veranderde, de zogeheten ‘controlescholen´ In totaal doen er 1676 kinderen mee aan het onderzoek gedurende de eerste twee jaar. Dankzij een subsidie van de Provincie Limburg en inzet van vele lokale partners kan Prisma nu ook aan de slag met onderdelen van De Gezonde Basisschool van de Toekomst, vanuit de Universiteit Maastricht onderzoeken wij dit proces en de resultaten.´´

Joke Zwanenburg, Voorzitter College van Bestuur a.i. Stichting Prisma: “We zijn op werkbezoek geweest bij De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) en waren erg onder de indruk van de nauwe samenwerking tussen de school en kinderopvang. Ook vonden we het heel bijzonder te zien dat gezondheid en welzijn succesvol zijn ingebouwd in de schooldag. We hebben toen het plan opgevat om ook zelf aan de slag te gaan met onderdelen van GBT. Gesprekken met de twaalf scholen die onder Prisma vallen, lokale bedrijven, de gemeente Peel en Maas, Provincie en de Universiteit Maastricht hebben vervolgens geresulteerd in het project ‘Lekker in je vel´. Binnen dat project gaan we het GBT-programma invoeren binnen onze scholen."

Wethouder Wim Hermans van Peel en Maas over de stap van Stichting Prisma: “Het is heel mooi te zien hoe Prisma, vanuit hun eigen visie, het welzijn van de kinderen in Peel en Maas in de brede zin stimuleert. Als gemeente steunen wij onze lokale partners en sluiten wij aan bij dit samenwerkingsverband ten dienste van de ontwikkeling van de kinderen in Peel en Maas.´´

14-02-2019

Volop Persaandacht voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst

De Gezonde Basisschool van de toekomst heeft vandaag de volle aandacht van de landelijke en lokale media gekregen. Wilt u alles nog eens rustig nalezen, luisteren of bekijken? Kijk dan op onze perspagina
12-02-2019

Prijswinnaars ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst‘ 2019 bekend!

Bij het onderzoek van ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst´ hoort een internetvragenlijst voor ouders. Deze vragenlijst is dit schooljaar door ruim 400 ouders ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! Uit de ingevulde vragenlijsten zijn 16 prijswinnaars van gezelschapsspellen getrokken. Afgelopen dinsdag 29 januari zijn de spellen op school uitgedeeld aan de verraste en gelukkige prijswinnaars. Gefeliciteerd en heel veel plezier ermee!
07-02-2019

Judo op de Langeberg in beeld

Op Beweegschool de Langeberg wordt in het tussenschoolse blok judo aangeboden aan de leerlingen. Benieuwd hoe dat er uit ziet? Bekijk hier een korte rapportage van Brunssum nieuws:
20-12-2018

Eerste resultaten Gezonde Basisschool

De eerste resultaten van De Gezonde Basisschool van de Toekomst zijn bekend! De infographic geeft de resultaten weer over de eerste twee jaar (2015-2017). Gedurende schooljaar 2018/2019 zullen wij deze resultaten verder toelichten. Dit doen we tijdens info-avonden op scholen en door een boekje dat projectpartners en ouders in het voorjaar ontvangen. Ook verwachten we dat er in de loop van 2019 nog meer resultaten bij zullen komen.

Wij wensen u hele fijne feestdagen!
17-12-2018

Een unieke onderzoeksbenadering

Onlangs is in de International Journal for Environmental Research and Public Health een artikel verschenen van de onderzoekster Nina Bartelink. Zij heeft een methode ontworpen om het onderzoek naar De Gezonde Basisschool van de Toekomst te evalueren. Uniek aan deze
methode is dat veel rekening wordt gehouden met de specifieke karakteristieken en omgeving van iedere deelnemende school (ookwel de schoolcontext genoemd).


Voor een beknopte Nederlandse samenvatting klik hier.

Wilt u het volledig Nederlandstalige artikel lezen, ga dan naar de pagina 'Publicaties'.
13-12-2018

Wat wilt u?

Het is bijna niet te geloven, maar we zitten ondertussen al in het vierde en laatste jaar van het project “de Gezonde Basisschool van de Toekomst". Het komende jaar staat de volgende vraag centraal: Hoe gaan we volgend schooljaar verder?
Alle scholen vinden het belangrijk om samen met ouders en verzorgers een beeld en een mening te vormen hoe één en ander een mogelijk vervolg kan krijgen. Daarom worden komende maand op alle scholen ouderavonden georganiseerd, waarbij de volgende zaken worden
besproken:

- terugblikken op het project tot nu toe;
- ouders bijpraten over de stand van zaken voor wat betreft de kansen voor verduurzaming van het project;
- ouders kennis laten nemen van de eerste resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Maastricht;
- met ouders in gesprek gaan en ieders mening horen rondom o.a. de verduurzaming van het project;
- met ouders het tijdpad van het vervolgtraject doornemen.

Benieuwd wanneer de ouderavonden plaatsvinden? Informeer dan bij je eigen school.
10-09-2018

Meetteam is er weer klaar voor

Het Meetteam van de Universiteit Maastricht is weer klaar voor de meetweken! Benieuwd wanneer we bij jou op school langskomen? Kijk dan even hieronder:

Week 36 3 sep - 9 sep Obs Wereldwijs + Rk.Bs. De Schakel
Week 38 17 sep- 23 sep Rk.Bs. De Schatgraver + Rk.Bs. De Spoorzoeker
Week 40 1 okt - 7 okt OBS Harlekijn + Rk.Bs. An d'r Put
Week 43 22 okt - 28 okt Rk.Bs. De Langeberg + Rk.Bs. De Vlieger

23-08-2018

Juridische aanpak van Gezonde Basisschool onderzocht

Onlangs is in een Juridisch Wetenschappelijk Tijdschrift (BoomJuridisch) een artikel verschenen van de onderzoekster Renate Dietvorst. Zij heeft het belang van creëren van draagvlak (van ouders, kinderen en schoolpersoneel) vanuit een juridisch oogpunt onderzocht.

Voor een beknopte Nederlandse samenvatting klik hier.

Wilt u het volledig Nederlandstalige artikel lezen, ga dan naar de pagina 'Publicaties'.
23-08-2018

Hoe zit het met de kosten?

Onlangs is in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen een artikel verschenen van de onderzoekster Marije Oosterhoff. Zij heeft onderzocht wat de verschillende kosten zijn van de Gezonde Basisschool van de Toekomst en de Beweegschool

Voor een beknopte Nederlandse samenvatting klik hier.

Wilt u het volledig Nederlandstalige artikel lezen, ga dan naar de pagina 'Publicaties'.
07-08-2018

Het onderzoek in cijfers

26-06-2018

Sociale ongelijkheid in de gezondheid van kinderen.

Onlangs is in het European Journal of Public Health een artikel verschenen van de onderzoekster Angelique Vermeiren. Zij heeft onderzocht of de Gezonde Basisschool van de Toekomst bijdraagt aan het verkleinen van sociale ongelijkheid in gezondheid.

Voor een beknopte Nederlandse samenvatting klik hier.
Wilt u het volledig Engelstalig artikel lezen, ga dan naar de pagina 'Publicaties'.
07-05-2018

Door vaker te proeven, eten kinderen meer groenten.

Onze collega's in van de Universiteit Wageningen hebben een mooi onderzoek gedaan naar groenten eten door kinderen. Het blijkt hoe vaker kinderen groenten proeven, hoe meer groenten ze eten. Deze constatering valt precies binnen het gedachtegoed van de Gezonde Basisschool. Kijk hier voor het artikel.

Er is ook een wetenschappelijk artikel overgeschreven in Appetite. Klik hier voor de link.
09-04-2018

16 leerlingen blij met hun prijs!

Onder alle ouders, die de internetvragenlijst hebben ingevuld hebben wij 16 prijzen verloot. Vandaag zijn we bij alle scholen langs geweest om de prijzen persoonlijk te overhandigen.
Nogmaals bedankt ouders! Voor het invullen van de internetvragenlijst.
07-02-2018

Heeft u al de vragenlijst ingevuld? Er zijn weer spellen te winnen

Heeft u al de online vragenlijst ingevuld? Wij hebben alle ouders een brief gestuurd. In deze brief vragen wij om een online vragenlijst in te vullen. Wij vinden het erg fijn als de ouders de vragenlijst invullen, want dat helpt ons enorm met het project. Als dank maakt u kans op een spel. Er worden in totaal 16 spellen verloot onder de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. Dit zal gebeuren in januari 2018.
 
21-11-2017

Wij kijken terug op een geslaagd symposium

Op 8 november was het symposium van de 'Gezonde basisschool van de Toekomst'. Wij kijken terug op een geslaagde dag. Geanimeerde sprekers, een enthousiast publiek en leerzame presentaties.

14-11-2017

Hier worden wij blij van!

In het NRC van 20 september 2017 verscheen dit artikel over de schoollunch. Daar worden wij enthousiast van.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/20/ik-heb-bruine-boterhammen-met-sla-12881125-a1574197
14-11-2017

Inschrijven voor Symposium niet meer mogelijkKlik hier voor het volledig programma!

Inschrijving voor het symposium is helaas niet meer mogelijk, want het maximum aantal deelnemers is bereikt. U kunt zich inschrijven op de wachtlijst door een mail te sturen naar secretary-ovschayck@maastrichtuniversity.nl. Zodra er een plek vrij komt laten wij dit aan de eerstvolgende persoon op de wachtlijst weten.

17-07-2017

Wat hebben we afgelopen jaar gemeten?

Wat heeft de Universiteit Maastricht afgelopen jaar onderzocht op De Gezonde Basisschool van de Toekomst? Bekijk het in dit filmpje. Tip: zet je geluid aan!
Kijk maar!
15-06-2017

Een kijkje tijdens de tussenschoolse opvang bij De Schatgraver

Wat doet de pedagogisch medewerker tijdens de TSo op basisschool de Schatgraver? Kinderopvang Kerkrade heeft er een filmpje over gemaakt.
Kijk maar!
10-04-2017

Videoverslag van belevingsbezoek door Alles is Gezondheid

Op 15 november bracht 'Alles is gezondheid' een bezoek aan Rk.Bs de Schatgraver en OBS Wereldwijs. Zij vonden het zo'n inspirerend bezoek dat ze een filmpje van hebben gemaakt. Kijk maar!
30-11-2016

Minder afval met deze nieuwe lunchtrommels

Vanaf nu worden alle lunches geserveerd in deze kleurrijke duurzame lunchtrommels. Ze zijn in samenwerking met Sodexo gemaakt. De leerlingen nemen 's ochtends hun lege lunchtrommel mee naar school, daar wordt die gevuld met allerlei lekkere en gezonde hapjes. Aan het eind van de schooldag nemen de leerlingen hun lunchtrommel weer mee naar huis. Waar die wordt afgewassen en weer klaar is voor de volgende dag.
Met deze lunchtrommels hebben we veel minder afval en dat is belangrijk voor ons milieu.Het was een hele klus om alle lunchtrommels uit te pakken. Samen met een paar leerlingen was het zo gedaan.


21-09-2016

Kom zaterdag 24 september naar de open dag van Topsport Limburg

Heb jij altijd al willen weten hoe het is om een topsporter te zijn? Hoe Maartje Paumen of de voetballers van Oranje trainen? Hoe Max Verstappen zich voorbereidt op een race? Hoe Tom Dumoulin test of zijn conditie goed is?

Kom dan zaterdag 24 september naar de open dag van Topsport Limburg. Als jij tussen de 10 en 14 jaar oud bent, dan kun je op de open dag ontdekken wat het inhoudt om topsporter te zijn!

Je kunt deelnemen aan verschillende workshops, trainingen en clinics. Topsporters uit Limburg zijn aanwezig om hun verhaal te vertellen en jou te begeleiden.

Wil je een t-shirt met jouw naam er achterop gedrukt, eten wat een sporter eet of testen hoe hoog jij kunt springen? Bezoek dan tijdens deze dag het High Performance Centre van Topsport Limburg.

Klik hier en schrijf je in!

Je kunt je ook nog op de dag zelf aanmelden bij High Performance Centre.


    

Voor jouw ouders/begeleiders:
Er zijn verschillende parkeergelegenheden bij en rondom het High Performance Centre. U kunt gebruik maken van de volgende parkeergelegenheden: parkeerplaats Madridstraat (P3), onverharde parkeerplaats (P2) tussen de Parijs- en Europaboulevard of de parkeergarage onder het stadion (betaald).
 
19-09-2016

Gezonde Basisschool aanwezig bij Parcours of Art & Science

Op zaterdagavond 10 september geven Maria Jansen en Andrew Simons een inspirerende presentatie over ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ op het festival PAS+. PAS+ is een gratis festival in de binnenstad van Maastricht waarbij bezoeker kennis kunnen maken met het nieuwste onderzoek van de UM, luisteren naar allerlei soorten muziek (van Balkanbeat tot klassiek) en genieten van (straat)theater, (video)kunst, dans en rondleidingen. Kijk voor het volledige programma op www.pasmaastricht.nl

Wil je alvast een voorproefje? Luister dan zondag 4 september rond 12:00 naar Radio L1, daar zal onderzoekster Maartje Willeboordse alvast een voorproefje geven over onze bijdrage aan het festival.
31-08-2016

Basisschool Wereldwijs gestart

Vanaf 1 augustus 2016 zijn OBS Carrousel en Bs Prins Willem Alexander samen verder gegaan onder de naam "OBS Wereldwijs". OBS Wereldwijs is één van de Gezonde Basisscholen van de Toekomst. Dat betekend dus dat vanaf schooljaar 2016/2017 ongeveer 130 extra kinderen kunnen genieten van de lekkere lunches en een sportief en creatief tussenschools blok. Vanuit ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst‘ wensen wij de Basisschool Wereldwijs een mooie start toe!
31-08-2016

Wat hebben wij dit jaar op jouw school gemeten?

Wil jij weten wat wij dit schooljaar op jouw school hebben gemeten? Kijk dan naar dit filmpje.

Een fijne zomervakantie! Tot in september!
15-07-2016

Je sporttalent ontdekken is fun!

09-06-2016

Movare TV4kids is nieuwsgierig naar Sander Dekker

TV4kids is het eigen filmteam van en door leerlingen van MOVARE. Zij maakten een leuk videoverslag van het bezoek van Sander Dekker.
07-06-2016

Samen werken aan een gezond Nederland

Andrew Simons ondertekent namens de Gezonde Basisschool afspraken die gemaakt zijn met de organisatie Alles is Gezondheid. Samen werken wij aan een gezond Nederland.

Klik hier voor het filmpje waarin Andrew Simons uitlegt wat we de komende jaren gaan doen.
01-06-2016

Staatssecretaris Sander Dekker bij L1 Avondgasten over de Gezonde Basisschool van de Toekomst

L1 Avondgasten had op 23 mei jl. Staatssecretaris Sander Dekker op bezoek. Hij vertelt over zijn ervaring op de Gezonde Basischool waar hij die middag aanwezig was bij de lunch.

Klik hier voor de link naar L1 Avondgasten.
24-05-2016

L1 Nieuws volgt Staatssecretaris Dekker op bezoek in Limburg

VVD'er Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs kwam inspiratie opdoen in Limburg. Geen vlaai voor hem, maar een gezonde snack bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Klik op hier voor het nieuwsitem dat L1 maakte van dit bezoek.
24-05-2016

Sander Dekker bezoekt de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Op maandag 23 mei bezocht Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst in Parkstad. Hij wilde graag zien én van de kinderen zelf horen hoe dit project er in de praktijk uitziet. Sander Dekker bezocht een van de ‘gezonde scholen’, nam deel aan de gezamenlijke lunch en bekeek het tussenschoolse programma gericht op sport, beweging, gezondheid en cultuur. Hij ging daarbij in gesprek met de kinderen zelf, maar ook met leerkrachten, vrijwilligers en onderzoekers.
23-05-2016

Aandacht voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst tijdens werkbezoek minister Schippers (VWS)

19-05-2016

Prijzen verloot!


Speeltuin Lauradorp, speeltuin 't Olifantje, zwemparadijs Otterveurdt, zwembad In de Bende en klimcentrum Neoliet hebben ons een paar gratis toegangskaartjes beschikbaar gesteld.
Deze kaarten hebben wij verloot onder alle ouders die de internetvragenlijst op www.vragenlijstmovare.nl hebben ingevuld. De prijzen zijn begin vorige week naar de winnaars verstuurd.
 
25-01-2016

Wij wensen u een vrolijk en gezond 2016!

04-01-2016

Kick-off symposium groot succes!

Op 24 november vond een inspirerend kick-off symposium plaats in het Discovery Centrum Continium in Kerkrade. Tijdens het kick-off symposium werd al snel duidelijk dat kinderen, ouders en leerkrachten erg positief waren over het nieuwe schoolritme.

‘Bijna iedere dag komt ons kind thuis met enthousiaste verhalen over de lunch en de activiteiten‘
25-11-2015

Plannen maken voor de tussenschoolse opvang

De medewerkers van HUMANITAS en KOK hebben samen met de combinatiefunctionarissen het aanbod voor de tussenschoolse opvang bedacht.
10-11-2015

L1 Avondgasten in gesprek over ons project

Maartje Willeboordse (onderzoeker) Carmen Debets (begeleider school) en Marc Hendriks (directeur basisschool De Schatgraver) hebben op 3 november bij L1 Avondgasten gesproken over de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Klik op de link om de uitzending terug te zien
http://www.l1.nl/video/avondgasten-over-revolutionair-onderzoek-3-nov-2015
10-11-2015

Klaar voor de start? Af!

De Gezonde Basisschool van de Toekomst start deze week op alle 4 de scholen. Op Basisschool de Harlekijn en de Langeberg wordt vanaf maandag al in de pauzes actief gesport, bewogen, geknutseld en muziek gemaakt. Er is een goede start gemaakt samen met de Kinderopvangpartners Humanitas en Kinder
Opvang Kerkrade. Basisschool de Carrousel en de Schatgraver starten dinsdag en woensdag met de gezonde lunches en het uitgebreide beweeg-en cultuuraanbod. Zie hier wat foto's van de start op Basisschool de Harlekijn.
03-11-2015

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima kennen ons nu ook!

Op 8 oktober jl bezochten Koning Willem-Alexander en koningin Máxima de gemeenten Kerkrade, Heerlen en Sittard-Geleen.

28-10-2015

Fijne herfstvakantie

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe! Wat gaan jullie doen deze vakantie? Hutten bouwen, herfstwandelingen maken of fijn binnen knutselen? Leerlingen van de Schatgraver, de Carroussel, de Harlekijn en de Langeberg staat na de herfstvakantie een spannende nieuwe start te wachten. Na de herfstvakantie start namelijk 'De Gezonde Basisschool van de toekomst' op deze scholen!! Houdt de website in de gaten voor de eerste sfeerimpressies van de lunches en het beweeg- & cultuurprogramma.
23-10-2015

Komt u ook naar het kick-off symposium?

Op 24 September wordt er een kick-off symposium georganiseerd speciaal voor de betrokken ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers. Het beloofd een verrassende avond te worden vol mooie voorbeelden over plezier en gezondheid op school. Er zijn slechts
beperkte plaatsen, geef je dus snel op via www.movare.nl/symposium
23-10-2015

...en dit is de top 5 van De Harlekijn

De top 5 kleurplaten gemaakt door leerlingen van BS De Harlekijn.
05-10-2015

Kleurplaten gemaakt door BS de Langeberg

Deze vijf kleurplaten gemaakt door leerlingen van BS de Langeberg vonden wij erg mooi!

Zit jouw kleurplaat er ook bij?

05-10-2015

Uitgebreid aandacht bij L1 TV

Deze week heeft ook L1 TV een nieuwsitem gemaakt tijdens de eerste meetweek.

Klik op de link om de rapportage te bekijken: http://www.l1.nl/video/l1nws-levert-gezonde-basisschool-slimmere-kinderen-af
23-09-2015

L1 radio bezocht BS De Carrousel

Tijdens de meetweek bezocht de verslaggever van L1 radio basisschool de Carrousel.

Volg de link om de rapportage te beluisteren: http://www.l1.nl/nieuws/296352-l1-radio-op-bezoek-op-gezonde-basisschool-landgraaf
23-09-2015

Wat vind jij? Geef je stem!

Vanavond donderdag 17 september om 18:45 worden weer leuke beelden vertoond over ons project op het Jeugdjournaal. Het jeugdjournaal vraagt aan kinderen of zij vinden dat scholen ervoor moeten
zorgen dat leerlingen gezond blijven. Wat vind jij? Kijk eens naar het filmpje op deze link en geef je stem!


17-09-2015

Jeugdjournaal toch gelukt!

Vanavond (donderdag 17 september) om 18:45 worden weer beelden vertoond over De Gezonde Basisschool van de toekomst op het Jeugdjournaal. Ook vanochtend heeft het Jeugdjournaal in haar
uitzending een nieuwsrapportage laten zien over BS De Carrousel. Kijk maar eens op de homepage van het Jeugdjournaal bij journaal 8:45 uur!
http://jeugdjournaal.nl/
17-09-2015

Persbericht in De Limburger

Op 16-09-2015 is een leuk persbericht in de Limburger verschenen over de start van de metingen op de eerste twee scholen. In dit persbericht staat vermeld dat de basisscholen Carrousel en de Schakel een 'Gezonde Basisschool van de toekomst' worden. Dit is incorrecte informatie. Basisschool de Carrousel en de Schatgraver worden 'Gezonde Basisschool van de toekomst'. Basisschool de Schakel is een controleschool. Op basisschool de Schakel vinden wel metingen plaats in de week van 14-18 September.
16-09-2015

Onderzoek met ons mee!

De onderzoekers die naar de scholen komen
Na een lange voorbereiding gaat in september eindelijk het onderzoek starten. De eerste scholen die starten zijn basisschool de Carroussel en basisschool de Schakel in de week van 14-20 september. Alle andere scholen volgen in de weken daarna. Op de Carroussel en de Schakel zullen vanaf 14 september iedere dag medewerkers van de Universiteit Maastricht rondlopen (herkenbaar aan de Universiteit Maastricht polo‘s).
07-09-2015

Gezonde Basisschool valt in de prijzen!

Jaarlijks kent Rotary Club Elsloo Maaskant een onderscheiding toe aan een project in de regio dat zich onderscheid op het gebied van gezondheid en milieu en daarnaast een educatief aspect kent. Deze Award, waar aan een geldprijs verbonden is, is ingesteld ter nagedachtenis van de eerste voorzitter van de Club, Gonnie Jongmans Liedekerken, tevens de eerste arts/medisch milieukundige van Limburg.
02-09-2015

En de prijs gaat naar…

We hebben vele mooie kleurplaten van jullie ontvangen, dank jullie wel!
Ook hebben we nog een leuke prijs verloot onder alle inzendingen. De prijs is gegaan naar Subeyr van basisschool de Schakel. Houdt de website in de gaten voor de mooiste kleurplaten, die komen
binnenkort online!
Leerlingen van Basisschool de Langeberg en Basisschool de Harlekijn kunnen in September hun kleurplaat nog inleveren. Zij maken ook nog kans op een leuke prijs! Deze prijs wordt in November verloot
onder alle inzendingen.
28-08-2015

De scholen zijn weer begonnen

Na 6 lange weken zomervakantie gaan alle scholen eindelijk weer van start. Voor 4 scholen is de eerste schooldag best een spannende schooldag. Op deze scholen gaat dit jaar veel veranderen. Op basisschool de Carrousel en de Schatgraver wordt na een intensief jaar voorbereiden dit jaar gestart met ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘. Op Basisschool de Harlekijn en de Langeberg gaan kinderen veel meer bewegen tijdens de schooldag.
Samen met Projectleider Andrew Simons blikken we alvast vooruit op komend schooljaar:

27-08-2015

Groen licht voor Gezonde Basisschool in Parkstad

De Provincie Limburg heeft vandaag, vrijdag 10 juli 2015, ingestemd met de uitvoeringsfase van het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Daarmee geeft de provincie definitief ‘groen licht‘ voor de start van dit nieuwe onderwijsconcept in november 2015. De komende vier jaar zijn vier basisscholen van onderwijsstichting Movare met in totaal 1200 leerlingen ‘proefschool‘ voor dit project. De scholen krijgen een langere lesdag en veel aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging en culturele activiteiten. De Universiteit Maastricht onderzoekt samen met de GGD Zuid Limburg of het project leidt tot verbetering van het welbevinden, de gezondheid en de schoolprestaties van leerlingen.
10-07-2015

Op bezoek bij een gezonde school in Finland

De twee onderzoeksters Renate Dietvorst en Nina Bartelink hebben begin juni 2015 deelgenomen aan de SHE Summer School in Finland. Deze werd georganiseerd door het SHE netwerk. SHE staat voor ‘Schools for Health in Europe´ . Naast interessante presentaties en het uitwisselen van goede ideeën, zijn ze ook bij verschillende scholen gaan kijken. Dit was ontzettend waardevol omdat ze in Finland al 60 jaar een gratis (warme) gezonde lunch serveren op scholen. Ze hebben dus veel ervaring hebben op dit gebied. Het gaf hierdoor een inkijkje in de mogelijke toekomst: hoe ziet die toekomst eruit als iedereen eraan gewend is om op school te lunchen en het gezonde programma geïntegreerd is in het schoolprogramma?

01-07-2015

Gezonde Basisschool van de Toekomst start in november 2015

Ruim 1200 kinderen in Parkstad gaan met ingang van 1 november aanstaande vier jaar lang naar een ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst‘. Dat zijn scholen met een langere lesdag en met veel aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging evenals culturele activiteiten. Het draagvlak voor dit unieke onderwijsconcept blijkt bijzonder groot. Een groot deel van de ouders en leerkrachten hebben volmondig 'ja' gezegd tegen het project.
17-04-2015

Maria Jansen wint prestigieuze prijs: ‘ZonMW Parel‘

Op donderdag 9 april ontving Maria Jansen een prestigieuze prijs voor haar grote verdiensten bij het verbinden van beleid, onderwijs, onderzoek en praktijk. De ZonMW parel wordt uitgereikt aan projecten of personen die onderzoek doen dat goed aansluit bij actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, goed te implementeren is in de praktijk en resulteert in in het oog springende resultaten. Tijdens de prijsuitreiking sprak zij zich lovend uit over ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst’. De volle zaal met professionals, wetenschappers en beleidsmakers in de zorg, welzijn en publieke gezondheid reageerde vol lof en enthousiasme op dit project. Maria, namens al je collega’s van De Gezonde Basisschool van de toekomst, van harte gefeliciteerd! Voor meer informatie, zie: http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/parels/parel-voor-maria-jansen/
10-04-2015

Verslag info avond 4 maart Schaesberg/Gravenrode


Afgelopen woensdag 4 maart heeft de laatste informatie-avond plaatsgevonden over de Gezonde basisschool van de toekomst. Een avond waarbij ouders onder andere een voorbeeld van de lunch hebben gezien. Die zag er super uit. Ook op de andere scholen waren de ouders heel positief over de lunch. In de komende maanden kan de samenstelling van de lunch nog veranderen als daar behoefte aan is.
10-03-2015

Nieuwsgierige ouders bij inloopmomenten

De inloopmomenten bij de Basisscholen de Speurneus, De Langeberg en de Carrousel zijn goed bezocht. Tijdens deze inloopmomenten konden de ouders vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de school, Movare, Universiteit Maastricht, de GGDZL en kinderopvang Humanitas. Het leverde boeiende gesprekken op. Er werd verteld over de nieuwe plannen. Ook konden ouders de nieuwe lesroosters bekijken.

Veel gehoorde vragen en opmerkingen waren: ‘Hoe zou een schooldag voor mijn kind er volgend jaar uitzien?‘, ‘Wat gaat mijn kind doen in de lange lunchpauze‘, en ‘Mijn kind is nu vaak moe na een dag school. Ik ben bang dat dit na een langere schooldag niet beter wordt‘. De meeste vragen konden goed beantwoord worden. Ook zijn onduidelijkheden over het lesrooster uit de wereld geholpen. Veel ouders zijn gerustgesteld dat het project weinig verandert voor de thuissituatie.

Heeft u als ouder nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de projectleider op uw school.

Op 9 en 10 februari zijn de inloopmomenten op de basisscholen Schaesberg en Gravenrode. De precieze tijd ziet u in de tijdlijn links op deze pagina.

In de maand maart 2015 wordt er een bijeenkomst georganiseerd weer u meer informatie krijgt over ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘. Alle ouders en kinderen ontvangen hierover bericht via hun eigen school.

02-02-2015