Verslag info avond 4 maart Schaesberg/Gravenrode


Afgelopen woensdag 4 maart heeft de laatste informatie-avond plaatsgevonden over de Gezonde basisschool van de toekomst. Een avond waarbij ouders onder andere een voorbeeld van de lunch hebben gezien. Die zag er super uit. Ook op de andere scholen waren de ouders heel positief over de lunch. In de komende maanden kan de samenstelling van de lunch nog veranderen als daar behoefte aan is.


Ook KinderOpvangKerkrade (KOK) heeft vertelt hoe zij hun pedagogische medewerkers willen inzetten tussen de middag. Samen met de Sport- en cultuurfunctionaris hebben zij een plan gepresenteerd hoe een schooldag er voor kinderen uit zal gaan zien. Een dag
met een grote afwisseling aan activiteiten, waarbij we beter willen aansluiten bij de talenten van de kinderen.De Medezeggenschapsraad (MR) van bs Schaesberg en bs Gravenrode heeft het personeel al naar hun mening gevraagd. 100% van allle leerkrachten heeft aangegeven dat zij willen meewerken aan de Gezonde school. De afgelopen periode is er ongelooflijk hard
gewerkt door alle betrokkenen en ouders. In de werkgroep en klankbordgroep zaten wel 45 ouders. Dit was UNIEK, waarvoor grote DANK!. Een nieuw onderwijsconcept blijft voor alle betrokkenen (kinderen, ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers) altijd
spannend en natuurlijk zullen we nog geregeld in de praktijk kleine dingen moeten aanpassen om het voor onze kinderen zo optimaal mogelijk te maken.De komende week ontvangen de ouders per post de laatste informatie en een enquête. Met alle informatie van de afgelopen maanden hopen wij of er voldoende vertrouwen is bij alle partijen om dit project tot een succes te maken. De ouders zijn nu aan zet
en wij zijn nieuwsgierig naar de uitkomst van de stemming.


Geplaatst op: 10-03-2015


« Vorige pagina