Zijn de deelnemers van het onderzoek naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst een goede afspiegeling van kinderen op basisscholen?

Zijn de deelnemers van het onderzoek naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst een goede afspiegeling van kinderen op basisscholen?
Een unieke onderzoeksbenadering
 
Onlangs is in het wetenschappelijk tijdschrift Preventive Medicine Reports een artikel verschenen. Ongeveer 60% van de kinderen op de Gezonde Basisscholen deed in 2015 mee aan het onderzoek. In dit artikel onderzochten we of de kenmerken van deze kinderen verschillen van kinderen die niet deelnamen aan het onderzoek. Ook hebben we gekeken of de deelnemers dezelfde kenmerken hadden als kinderen in de regio Parkstad, en als kinderen in Nederland. We vonden dat de kenmerken van de deelnemers niet verschillen van kinderen die niet meededen aan het onderzoek, en van kinderen in de regio.
 
Wilt u het volledig Engelstalige artikel lezen, ga dan naar de pagina 'Publicaties'.


Zijn de deelnemers van het onderzoek naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst een goede afspiegeling van kinderen op basisscholen?
 
Het besluit om wel of niet mee te doen aan een onderzoek is vaak niet helemaal willekeurig. Eerdere studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat mensen met een gezondere leefstijl en een hoger opleidingsniveau vaker meedoen aan wetenschappelijke studies. Als vooral die mensen meedoen aan een studie, heb je dus geen goede afspiegeling van de hele groep.
 
Ongeveer 60% van de kinderen op de Gezonde Basisscholen deed in 2015 mee aan het onderzoek. We hebben onderzocht of de deelnemers van de Gezonde Basisschool van de Toekomst dezelfde kenmerken hadden als kinderen op de scholen die niet meedoen aan het onderzoek. Daarnaast hebben we gekeken of de deelnemers dezelfde kenmerken hadden als kinderen in de regio Parkstad, en als kinderen in Nederland.
 
We vonden geen verschillen in geslacht, demografie en gezondheid tussen kinderen die deelnemen aan de studie en kinderen die niet deelnemen aan de studie, maar wel op de Gezonde Basisscholen zitten. Wel hadden de deelnemers iets hoger opgeleide ouders dan de kinderen die niet deelnemen. Tussen de deelnemers en kinderen in de regio vonden we geen verschillen in geslacht, demografie, gezondheid en leefstijl (fysieke activiteit en voeding). Wel hadden deelnemers minder vaak ouders met een afkomst uit het buitenland. We vonden veel verschillen tussen de deelnemers en kinderen in Nederland.
 
We kunnen daarom concluderen dat de deelnemers een goede afspiegeling zijn van de kinderen die niet deelnemen aan de studie, maar wel op dezelfde school zitten. De deelnemers zijn ook een goede afspiegeling van de kinderen in de regio, maar niet van de kinderen in Nederland.
 
Het gepubliceerde (Engelstalige) onderzoeksartikel vind je via deze link:
https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2019.100874


Geplaatst op: 10-05-2019


« Vorige pagina