Aandacht voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst tijdens werkbezoek minister Schippers (VWS)

Op 18 mei jl. bracht minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bezoek aan Maastricht. Het bezoek vond plaats in de bredere context van een aantal bezoeken waarbij de minister door het hele land met regionale en lokale organisaties in gesprek gaat over een andere kijk op gezondheidszorg en preventie. Het bezoek in Maastricht kende een aantal grote thema’s.  Het eerste thema betrof de Blauwe Zorg, een van de projecten in Maastricht-Heuvelland met zorgverzekeraar VGZ, Huis voor de Zorg en azM om de kosten van de zorg efficiënter en dus goedkoper te maken, zodat zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Het ministerie van VWS heeft Blauwe Zorg aangewezen als proeftuin.
Daarnaast was er ook aandacht voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst. In het ronde tafel gesprek bleek de minister zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Parkstad. Vanuit haar portefeuille sport heeft ze in het verleden herhaaldelijk getracht om het aantal uren beweging in het primair onderwijs te verhogen. De inzet van de buurt sport coach (voorheen combinatiefunctionaris) is hiervan een goed voorbeeld. Met name de wijze waarop we binnen de Gezonde Basisschool omgaan met de inzet van deze buurt sport coach en wat dat betekent voor de verbinding met kinderopvang en sportverenigingen, kon rekenen op belangstelling en waardering van de bewindsvrouw. Ze zal de ontwikkelingen in Parkstad dan ook op de voet blijven volgen. 


Geplaatst op: 19-05-2016


« Vorige pagina