De scholen zijn weer begonnen

Na 6 lange weken zomervakantie gaan alle scholen eindelijk weer van start. Voor 4 scholen is de eerste schooldag best een spannende schooldag. Op deze scholen gaat dit jaar veel veranderen. Op basisschool de Carrousel en de Schatgraver wordt na een intensief jaar voorbereiden dit jaar gestart met ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘. Op Basisschool de Harlekijn en de Langeberg gaan kinderen veel meer bewegen tijdens de schooldag.
Samen met Projectleider Andrew Simons blikken we alvast vooruit op komend schooljaar:Welkom Andrew. Heb je zelf toch wel kunnen genieten van de zomervakantie, met zo‘n groot project in het vooruitzicht?:
‘O jawel hoor, ik heb een heerlijke vakantie gehad. Na een intensief jaar met de nodige momenten van onzekerheid over de voortgang van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, was het heerlijk om een paar weken te kunnen ontspannen. In de Kroatische en Italiaanse zon heb ik natuurlijk wel gemijmerd over het de start van ons project. Er moet nog veel geregeld worden voordat we op 2 november beginnen, maar dat is zeker niet ten koste gegaan van mijn vakantiegenot.‘

Waar kijk je het meeste naar uit komend jaar:
‘Op dit moment ben ik vooral nieuwsgierig naar de manier waarop alles dat we bedacht hebben in de praktijk uitpakt. Het lijkt me geweldig om de kinderen op de interventiescholen straks samen aan tafel te zien gaan. Ik heb mij ook vast voorgenomen om, zeker de eerste weken, regelmatig in klassen mee te gaan eten.Daarnaast ben ik benieuwd naar de reactie van de kinderen op het beweegaanbod. We hebben heel wat ideeën en nu moeten we gaan ervaren of dat ook aansluit bij wat kinderen leuk vinden.
Er zijn natuurlijk talrijke belangrijke momenten gedurende dit eerste uitvoeringsjaar. We gaan beginnen met het onderzoek en ik hoop dat veel ouders en kinderen mee gaan doen en dat we uiteindelijk ook kunnen laten zien dat gezonde voeding, meer bewegen en aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen echt van voordeel is voor de gezondheid, het welbevinden en de schoolprestaties.


Waar hou jij je als projectleider nu eigenlijk heel de dag mee bezig?
‘Als projectleider probeer ik alle initiatieven die er binnen dit project zijn aan elkaar te verbinden. De verschillende deelgebieden (voeding, beweging dagritme etc.) hebben heel wat mensen de afgelopen jaren ontwikkeld. Uiteindelijk moet dat allemaal samen komen. Dat vraagt vooral veel overleg. Daarnaast probeer ik andere initiatieven die er op het gebied van gezondheid en bewegen zijn, te koppelen aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Er zijn, ook in Limburg, talrijke goede initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat we niet zelf steeds het wiel uit moeten vinden.
Ik denk dat de komende periode daarnaast vooral gevuld zal worden met het ontdekken en oplossen van kleinere en grotere knelpunten. Als projectleider heb ik als het goed is overzicht over de totale ontwikkeling en kan ik snel met mensen overleggen. Het is belangrijk dat dingen die niet meteen helemaal goed gaan, snel opgelost worden. We willen graag dat de uitvoering van ons project een succes wordt.
In de loop van het jaar, zal ik me daarnaast vooral bezig gaan houden met het leggen van de contacten die nodig zijn om ook na de projectperiode verder te kunnen gaan.‘


Wil je nog iets zeggen tegen de lezers van deze website?
‘Als lezer van deze website bent u wellicht meer dan gemiddeld geïnteresseerd in alles dat te maken heeft met gezondheid in het algemeen en gezondheid van kinderen in het bijzonder. De ontwikkeling van de Gezonde Basisschool van de Toekomst heeft als doel om bij te dragen aan die gezondheid, maar vooral ook aan het ontwikkelen van gezond gedrag voor de toekomst van kinderen nu en volwassenen straks. De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een ambitieus project. We hebben de lat voor ons zelf hoog gelegd en dat betekent dat er vast momenten zullen komen dat dingen niet meteen helemaal goed gaan. We zijn er echter van overtuigd dat we het verschil kunnen maken voor kinderen. We rekenen op uw positief kritische blik op deze hele ontwikkeling en staan altijd open voor feedback. Ik wens ons (en met ons bedoel ik iedereen die betrokken is bij de voorbereiding en de uitvoering) een soepele start toe!!‘


Geplaatst op: 27-08-2015


« Vorige pagina