Historie

Aanleiding

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is in 2015 gestart met een pilot op acht basisscholen. Het groeiende aantal kinderen met overgewicht en de kansongelijkheid in de maatschappij vormden hiervoor de aanleiding. Ongezonde leefpatronen, die vaak van generatie op generatie worden doorgegeven, belemmeren kinderen het maximale uit zichzelf en het leven te halen. Om die patronen te doorbreken, was een interventie nodig!

Pilotonderzoek

Voor de pilot werd samengewerkt met acht basisscholen in Limburg. Vier van die scholen pasten hun dagritme aan, met meer ruimte voor bewegen en/of gezonde voeding. De andere vier veranderden niets, zij fungeerden als controlegroep. Alle leerlingen van de acht basisscholen werden vier jaar lang gevolgd door onderzoekers van de Universiteit Maastricht. In 2020 lagen de eerste onderzoeksresultaten op tafel. Deze toonden aan dat het programma een zeer gunstig effect had op zowel de fysieke als mentale ontwikkeling van leerlingen: hun body mass index (BMI) en buikomtrek was gezonder, hun voedingspatronen beter en de kinderen gaven aan lekkerder in hun vel te zitten. Deze resultaten overtuigden meer scholen om een Gezonde Basisschool van de Toekomst te worden. Zowel in Limburg, als daarbuiten.

Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst

In het najaar van 2021 is de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst opgericht. Het project is klaar om heel Nederland te veroveren. Elke school in elke stad, gemeente en wijk kan een Gezonde Basisschool van de Toekomst worden, op een manier die aansluit bij de lokale context.

 

Initiatiefnemers en samenwerkingspartners

Het project is in 2015 gestart als initiatief van de Onderwijsstichting Movare, de GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, in nauwe samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties.
De Provincie Limburg, de acht Noord-Limburgse gemeenten en het Rijk stimuleren het initiatief binnen de Regiodeal Noord-Limburg via het project LiFi (Limburg Fit!). Op dit moment werkt een coalitie van kennispartners en organisaties aan de landelijke introductie van de Gezonde Basisschool van de Toekomst.
Lees meer over de coalitie

Vragen? Neem contact met ons op!
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement

Akkoord  Niet akkoord