Wat is GBT?

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is ontwikkeld om kinderen op school gezonde gewoontes aan te leren, waar ze hun leven lang van profiteren. Zoals lekker veel sporten en bewegen. Genieten van fruit als tussendoortje. En samen lunchen in de klas, met voeding uit de Schijf van Vijf. Deze gewoontes vormen de pijlers in het dagritme van De Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Een gewone schooldag, met andere accenten

Op de Gezonde Basisschool van de Toekomst is de schooldag langer, om tijd te creëren voor gezellig samen lunchen in de klas en om langer buiten te spelen. Ook de onderwijstijd wordt iets anders ingevuld, met minder zitten en meer actie. Niet alleen de fysieke, ook de mentale gezondheid vaart wel bij het programma. Kinderen zitten lekkerder in hun vel, waardoor ze makkelijker leren. Het bijbehorende cultuurprogramma, dat kinderen helpt hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken wie ze zijn, heeft daar een belangrijk aandeel in. Om ook de gewoontes thuis te beïnvloeden, worden ouders actief betrokken.

Gelijke kansen voor elk kind

De gedachte achter De Gezonde Basisschool van de Toekomst is simpel: wie zich op jonge leeftijd een gezonde leefstijl eigen maakt, profiteert daar een leven lang van. Inmiddels is die gedachte uitgebreid getest en onderzocht. En wat blijkt? Op scholen die zich sinds 2015 aansloten als Gezonde Basisschool van de Toekomst zijn de veranderingen duidelijk zichtbaar. Die veranderingen zitten hem in eet- en beweeggedrag en in de sociale omgang met elkaar (lees: minder pestgedrag), maar ook in harde cijfers over BMI en buikomtrek. Daarmee vormt De Gezonde Basisschool van de Toekomst een krachtig middel in de strijd voor kansengelijkheid in Nederland.

Waarom gezond gedrag gelijke kansen stimuleert

Alle kinderen verdienen het om gezond en fit te zijn. Dat voelt niet alleen lekker, het is ook beter voor de schoolprestaties. Gezond gedrag is dus een cruciale factor in de strijd voor kansengelijkheid. Hoe dat precies werkt, legt Marc, kwartiermaker en directeur van een basisschool die aan de slag ging met De Gezonde Basisschool van de Toekomst, in dit filmpje uit.
Om deze inhoud te zien dien je externe marketing cookies te accepteren.
Akkoord

Maatwerk

De manier waarop invulling wordt gegeven aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst verschilt per school. De ene school legt de nadruk op sporten en bewegen, voor de andere heeft het samen gezond lunchen prioriteit. Het is maatwerk. Sommige scholen kiezen voor een stapsgewijze implementatie. Zij starten bijvoorbeeld met de gezamenlijke lunch, en introduceren daarna pas de verlengde schooldag en het beweegaanbod. Of andersom. Het kan allemaal. Geadviseerd wordt om toe te werken naar een volledige Gezonde Basisschool van de Toekomst, omdat het complete programma tot de beste gezondheidsresultaten leidt.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Wat houdt De Gezonde Basisschool van de Toekomst precies in? Dit filmpje legt uit waarom dit concept ontwikkeld is, wat de uitgangspunten zijn en op welke manieren scholen hiermee aan de slag kunnen.
Om deze inhoud te zien dien je externe marketing cookies te accepteren.
Akkoord
Vragen? Neem contact met ons op!
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement

Akkoord  Niet akkoord