Resultaten

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Daaruit is gebleken dat het werkt! Op de leerlingen die meewerkten aan het onderzoek had De Gezonde Basisschool van de Toekomst een zeer gunstig effect, zowel fysiek als mentaal. Verrassend bijkomstig effect: ook de sfeer op school verbeterde.

Onderzoeksopzet

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is gestart in Zuid-Limburg. De eerste scholen die ermee aan de slag gingen, deden mee aan een groot onderzoek van de Universiteit Maastricht. Vier jaar lang verzamelden de onderzoekers allerlei gegevens. Zo vulden leerlingen en hun ouders vragenlijsten in over hun eet- en beweeggedrag en hun gezondheid, en werden leerlingen gewogen en gemeten. Aan het onderzoek deden scholen mee die het volledige Gezonde Basisschool van de Toekomst-concept hadden geïmplementeerd. Maar ook scholen die alleen met sport- en beweegactiviteiten aan de slag waren gegaan. En scholen die helemaal niets hadden veranderd. Op deze manier konden de onderzoekers de verschillen in kaart brengen. Vier jaar lang werden de leerlingen van deze in totaal acht scholen gevold door de Universiteit Maastricht.

Conclusie: gunstige effecten

In 2020 lagen de eerste onderzoeksresultaten op tafel. Deze toonden aan dat De Gezonde Basisschool van de Toekomst een zeer gunstig effect had gehad op zowel de fysieke als mentale ontwikkeling van de betrokken leerlingen: hun body mass index (BMI) en buikomtrek was gezonder, ze bewogen meer en hun voedingspatroon was verbeterd. Opvallend was dat leerlingen zeiden minder conflicten te hebben op school, sinds de school gestart was met De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Ze gaven aan in het algemeen lekkerder in hun vel te zitten. Uitgebreidere informatie over het onderzoek in Zuid-Limburg is te vinden in deze factsheet en in dit proefschrift.

Wat levert De Gezonde Basisschool van de Toekomst op?

Naar de impact van De Gezonde Basisschool van de Toekomst is uitgebreid onderzoek gedaan. In dit filmpje vertelt onderzoeker Maartje hoe dat in zijn werk ging. De conclusie is dat De Gezonde Basisschool van de Toekomst zeer gunstige effecten heeft op de gezondheid van kinderen én de sfeer op school.
Om deze inhoud te zien dien je externe marketing cookies te accepteren.
Akkoord

Vervolgonderzoek

Na de positieve uitkomsten van het onderzoek in Zuid-Limburg, volgden meer onderzoeken. Het RIVM deed onderzoek naar het draagvlak voor en de haalbaarheid, betaalbaarheid en impact van schoollunches en meer bewegen op school. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.
Ook is onderzocht in hoeverre De Gezonde Basisschool van de Toekomst impact heeft op de thuisomgeving van kinderen. Het blijkt dat er, na implementatie van De Gezonde Basisschool van de Toekomst op school, ook gedragsveranderingen in de thuisomgeving optraden. Zo vroegen kinderen bijvoorbeeld om gezonde voedingsproducten thuis, spraken ze hun familieleden aan op hun eetgedrag, en waren ouders gemotiveerder om gezonde gewoontes te implementeren. En onderzocht is hoe de implementatie van gezondheidsbevorderende interventies op school verloopt en welke factoren hierin bevorderen of hinderen. In dit onderzoek werd het belang van het creëren van draagvlak en het aanstellen van een Gezonde Basisschool van de Toekomst coördinator extra onderstreept. Meer informatie over deze onderzoeken is hier te vinden.

Wetenschappelijke publicaties

Vragen? Neem contact met ons op!
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement

Akkoord  Niet akkoord