Informatie voor leerkrachten

Er zijn een paar redenen om te kiezen voor een Gezonde Basisschool. We weten dat voldoende beweging en gezond eten belangrijk zijn voor de gezondheid. Kinderen die gezond zijn worden minder vaak ziek. Zij presteren beter op school en vinden later vaak makkelijker een baan. Veel ouders, leerkrachten en kinderen weten dat het goed is om gezond te leven. Het is alleen niet zo makkelijk om gezond te leven. Veel kinderen lunchen liever met een witte boterham hagelslag dan met een bruine boterham kaas. Op veel scholen wordt maar 1 uur gym per week aangeboden. Ook spelen kinderen veel minder buiten dan vroeger. Mede door de ongezonde leefstijl, ontwikkelen steeds meer kinderen (chronische) ziektebeelden en is er sprake van dalende leerprestaties en sociale disbalans.

Met ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ helpen we ouders en kinderen bij het aanleren van een gezonde manier van leven. De kinderdagverblijven en peuterspeelzalen doen ook mee. Dus ook kinderen van tussen de 0 en 4 jaar leren al gezond te leven.

 

Achtergrond ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘?

‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ is meer dan een project, het kan het beste omschreven worden als een beweging of een filosofie. 
Wij willen leerlingen op de basisschool leren gezond te leven. Wij hopen dat de leerlingen hierdoor anders gaan leven.

Er worden in dit project van de Gezonde Basisschool van de toekomst onderscheid gemaakt tussen drie soorten basisscholen:
  • Gezonde basisschool: dit is een basisschool die met alle veranderingen meedoen (beweging, voeding en dagritme). Er zijn twee volledige gezonde basisscholen: BS de Carroussel en BS de Schatgraver.
  • Beweegschool: dit is een basisschool waar alleen meer tijd en aandacht wordt besteed aan sport en bewegen. Er zijn twee beweegscholen: BS Harlekijn en BS Langeberg.
  • Reguliere school: dit is een basisschool waar niets verandert, maar waar leerlingen wel gevolgd worden. Er zijn vier reguliere scholen: BS de Vlieger, BS An d’r Put, BS de Schakel en BS de Spoorzoeker.  

Leerlingen van de gezonde basisschool kunnen tussen de middag gebruikmaken van een gezonde lunch op school. Mits de ouders hiervoor zelf hebben gekozen. Gedurende de schooldag krijgen zij ook gezonde tussendoortjes. Daarnaast krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezond schoolontbijt en speelse, leerzame en sportieve naschoolse activiteiten. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid. Door deze veranderingen gaat de dagindeling er anders uit zien. De middagpauze wordt wat langer en de schooldag eindigt daardoor wat later dan gebruikelijk.
Ook de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen werken actief mee. Zij leren de kinderen van 0 tot 4 jaar al wat gezond leven is.
 
Leerlingen van de beweegscholen krijgen meer sport en spel aangeboden. Deze extra uren worden opgenomen in het bestaande lesprogramma of de pauze wordt verlengd als dat nodig is.

Voor leerlingen van de reguliere basisschool verandert er niets.
 
De belangrijkste doelstellingen van het project van de 'Gezonde Basisschool van de Toekomst' zijn:
- bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
- verbeteren van de leerprestaties van kinderen
- extra investeren in kinderen met achterstanden
- optimaal ontwikkelen en benutten van talenten van kinderen
- verbeteren van de gezondheid en leefstijl van kinderen op langere termijn
- opvang voor kinderen van werkende ouders
- opvang aanbieden in de buurt
- ouders betrekken bij de activiteiten van hun kinderen
- kinderen bewust maken van een gezonde manier van leven
- ouders helpen bij het combineren van werk en opvoeding van hun kinderen
- verbeteren van de werkgelegenheid in de regio
 

Wat is een gezonde basisschool?

Een gezonde basisschool doet mee aan alle veranderingen van dit project. Er wordt dus meer tijd besteed aan: sport, beweging en cultuur. De lesdag verandert en wordt langer. De leerlingen krijgen elke dag gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch aangeboden op school. Daarnaast kan de leerling samen gezond ontbijten en mogen zij gebruikmaken van naschoolse activiteiten.

Er zijn twee gezonde basisscholen: BS De Carrousel en BS De Schatgraver

Wat is een beweegschool?

Een beweegschool betekent dat op deze school meer tijd en aandacht wordt besteed aan sport en bewegen. Verder verandert er niets op deze scholen.
Veel van deze beweegactiviteiten vinden plaats in de middagpauze, echter ook in de reguliere schooldag zal extra aandacht worden besteed aan beweging.

Er zijn twee basisscholen die meedoen als beweegschool: BS Harlekijn en BS Langeberg.

Wat is een reguliere school?

Reguliere scholen zijn basisscholen waar leerlingen het bestaande lesaanbod volgen. Hier wordt geen extra tijd ingezet voor sport, beweging, ontspanning en cultuur. Deze scholen doen mee aan dit project, omdat we de resultaten van de veranderingen op de andere scholen graag willen vergelijken met het huidige schoolaanbod.

Er zijn vier reguliere scholen: BS de Vlieger, BS An d’r Put, BS de Schakel en BS de Spoorzoeker.

Wat wordt van u als leraar verwacht?

Het onderzoekteam van "De Gezonde Basisschool van de Toekomst" vind het belangrijk dat leerkrachten direct betrokken zijn bij het onderzoek. Per school is een projectleider aangesteld die het aanspreekpunt is voor de hele school.
De projectleider heeft een projectteam en klankbordgroep samengesteld dat het onderzoek op de school verder gaat vormgeven en invullen. Zij zorgen ervoor dat de nieuwe indeling van de schooldag zo goed mogelijk aansluit op de capaciteiten en mogelijkheden van de betreffende school.

Wat gaat er voor u veranderen?

Voor leerkrachten van de reguliere scholen verandert er niets.
 
Voor leerkrachten van de beweegscholen verandert indien nodig de dagindeling. Informeert u bij de projectleider van uw school naar de precieze invulling van de lesdag. Dit verschilt per school.
 
Alleen voor leerkrachten op de gezonde basisschool (De Caroussel of De Schatgraver) verandert de indeling van de schooldag. Hierdoor ontstaat er voor de leerkracht meer tijd en ruimte. Creatieve activiteiten en tijd voor extra bewegen krijgen namelijk een plek in middagpauze en deze worden uitgevoerd door externe partners. In dit deel van de dag zijn de leerkrachten dus niet met de kinderen bezig. Na de lunch is er tijd voor correctiewerk en overleg dat anders na school zou moeten gebeuren. Dit samen zal leiden tot minder werkdruk.
 
Het naschoolse aanbod is volledig op vrijwillige basis en wordt samen met de kinderopvangorganisaties, de sportverenigingen en de cultuuraanbieders uit de omgeving verzorgd.
 
De gezonde basisscholen bepalen zelf met hun eigen projectteam hoe het dagprogramma het beste op hun school geregeld kan worden. De voorwaarden waar een dagarrangement aan moet voldoen is beschreven in het onderzoek, maar de school heeft de vrijheid om hier zelf precieze invulling aan te geven.
 
Hierbij houden ze rekening met een aantal uitgangspunten:
- een uur matig tot intensief bewegen per dag voor alle leerlingen,
- minimaal vier dagen krijgen alle leerlingen een gezonde lunch,
- een dagritme dat afgestemd is op een zo optimaal mogelijk leerrendement bij kinderen,
- aandacht voor de culturele ontwikkeling van leerlingen.

Waar kunt u terecht met vragen?

Gedurende de periode van het onderzoek wordt u als docent door het projectteam van uw school op de hoogte gehouden. Hier kunt u ook terecht voor vragen en informatie.

Kijkt u ook eens bij de FAQ en Documenten. Daar worden waarschijnlijk al een aantal van uw vragen beantwoord en vind u meer achtergrondinformatie.