De onderzoekers

Uniek in de onderzoeksopzet is de integrale opzet en samenwerking door 16 vakgroepen van 4 verschillende faculteiten van de Universiteit Maastricht, de Open Universiteit en het azM. Deze vakgroepen hebben hun krachten gebundeld binnen meerdere multidisciplinaire onderzoeksteams met de thema‘s: gezondheid & lifestyle, psychologie, rechten, leerprestaties & arbeidsparticipatie, kosteneffectiviteit en verduurzaming. Onderstaande onderzoekers zijn betrokken bij dit onderzoek:

Vakgroepen

 • FHML-CAPHRI, Dept. of Health Services Research and Academic Collaborative Centre for Public Health Limburg
 • FHML-CAPHRI, Dept. of Family Medicine
 • FHML-Maastricht University Medical Centre, Depts. Of Clinical Epidemiology and Medical Technology Assessment & of Internal Medicine, MUMC+
 • FHML-CAPHRI, Dept. of Social Medicine
 • FHML-SHE, Dept. of Educational Development and Research
 • FHML-NUTRIM, Dept. of Human Movement Science
 • FHML-NUTRIM, Dept of Human Biology
 • FHML-CAPHRI, Dept. of Health Promotion
 • FHML-CAPHRI, Dept. of Paediatrics, azM
 • Open University, Welten Instituut (voorheen Centre for Learning Sciences and Technologies)
 • FoL, Dept. of Public Law, section Social Law
 • FoL, Dept. of International and European Law
 • FPN, Dept. of Cognitive Neuroscience
 • FPN, Dept. of Work and Social Psychology, section Applied Social Psychology
 • FPN, Dept. of Clinical Psychological Science
 • SBE, Dept. of Economics (Economics of Education/ Educatieve Agenda Limburg)

Onderzoekers • Prof.dr Onno van Schayck

  Prof.dr Onno van Schayck

  Mijn naam is Onno van Schayck. Ik ben hoogleraar preventieve geneeskunde en wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool CaRe. Vanuit de Universiteit Maastricht ben ik projectleider van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. In de praktijk betekent dit
  dat ik o.a. de wetenschappelijke stuurgroep van de verschillende onderzoeksprojecten leid. Daarnaast ben ik specifiek betrokken als promotor bij een aantal onderzoeksprojecten van dit programma.
  Ik ben erg enthousiast over dit mooie programma wat we samen met Movare en de GGD trekken. Het is fantastisch dat de Provincie geld heeft vrijgemaakt voor dit project en dat we met zoveel verschillende partners kunnen samenwerken om kinderen te helpen een
  gezonde start te maken in hun leven. Door al vroeg en creatief te beginnen met gezonde voeding en bewegen op school verwacht ik dat we een groot verschil kunnen maken in de gezondheid en de leerprestaties van deze kinderen.
 • Prof.dr Maria Jansen

  Prof.dr Maria Jansen

  Prof. dr. ir. Maria Jansen is de programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg die in 2006 is opgericht en zij bekleedt de leerstoel ‘populatiegericht gezondheidsbeleid‘. In de academische werkplaats werken de 18 Zuid-Limburgse
  gemeenten, het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en de GGD Zuid Limburg samen. Doel van de samenwerking is dat we kennis en kunde uit beleid, onderzoek en praktijk delen om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te verbeteren. Maria Jansen
  studeerde
  Humane Voeding aan de Wageningen Universiteit (1974-1981) en was daarna enkele jaren als docent werkzaam in het HBO-onderwijs. Sinds 1989 initieert en ondersteunt zij vanuit de GGD Zuid Limburg tal van multidisciplinaire, innovatieve
  samenwerkingsprojecten.
  Projecten die zich bijvoorbeeld richten op het verbeteren van het welbevinden van zowel jong als oud in een gezonde en veilige leefomgeving. Zij is sinds 1994 ook betrokken bij diverse projecten gericht op schoolgezondheidsbevordering en wijkgerichte aanpak op
  het
  gebied van wonen, welzijn en zorg.
  In 2010 won zij de CAPHRI Crebolder prijs voor haar bijdrage aan maatschappelijke relevant onderzoek. Zij begeleidt momenteel 9 promovendi en is (mede) auteur van diverse boeken, rapporten, nationale en internationale tijdschriften.
  Zij is vanaf het begin betrokken bij “De gezonde basisschool van de toekomst", heeft een zeer aanzienlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de subsidieaanvraag en treedt nu vanuit de academische werkplaats op als verbindende schakel tussen de
  uitvoering op school, het wetenschappelijk onderzoek en het (toekomstig) schoolbeleid. Opvoeden is een coproductie van ouders en school en Maria Jansen hoopt van harte dat dit nieuwe onderwijsconcept een succes gaat worden. Want jong geleerd is oud
  gedaan.
  Zij hoopt dan ook dat “De gezonde basisschool van de toekomst" echt bijdraagt aan de talentontwikkeling van kinderen.
 • Dr. Maartje Willeboordse

  Dr. Maartje Willeboordse

  Maartje Willeboordse is bewegingswetenschapper binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde in Maastricht. Gedurende haar promotieonderzoek (2010-2014) heeft zij zich verdiept in astma, obesitas en beweging bij kinderen. Zij heeft een full-time post-doc aanstelling
  om ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ te evalueren en op wetenschappelijk gebied te coördineren. Zij is met name geïnteresseerd in de manieren waarop gedragsverandering, met name op het gebied van beweging, plaats vinden. Daarnaast zal zij zich bezig
  houden met begeleiden van PhD studenten en stagiaires.
 • Prof.dr Stef Kremers

  Prof.dr Stef Kremers

  Professor Stef Kremers is Hoogleraar Preventie van Obesitas bij de vakgroep Gezondheidsbevordering, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek wordt vooral uitgevoerd op het gebied van preventie van obesitas en
  diabetes. De focus ligt op determinantenstudies van voedings- en bewegingsgedrag en evaluatie onderzoek van preventieprogramma's voor verschillende doelgroepen (jongeren, volwassenen, mensen met een hoog risico op diabetes). Stef ondersteunt Nina Bartelink.
 • Dr. Hans Savelberg

  Dr. Hans Savelberg

  Dr. Hans Savelberg werkt als Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich op het beantwoorden van de vraag wat de invloed van veel zitten op je gezondheid is. Daarbij onderzoekt hij wat
  er in je lichaam gebeurt als je lange tijd achter elkaar zit en veel uren op een dag zit, en ook probeert hij te achterhalen waarom sommige mensen meer zitten dan anderen. In het onderzoek van de gezonde basisschool probeert Hans ook dit soort vragen te
  beantwoorden. Hij begeleidt daarin Nina Bartelink.
 • Dr. Patricia van Assema

  Dr. Patricia van Assema

  Dr. Patricia van Assema is hoofddocent bij de vakgroep Gezondheidsbevordering, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences aan de Universiteit Maastricht. Haar expertise ligt vooral op het terrein van het ontwikkelen van interventies om gezonde voedingsgewoonten
  te bevorderen; interventies die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep en de intermediaire uitvoerders. Zij heeft eerder succesvolle projecten op scholen en in buurten begeleid. Patricia zit in het onderzoekteam van Nina Bartelink.
 • Drs. Nina Bartelink

  Drs. Nina Bartelink

  Promovendus Nina Bartelink werkt op de vakgroep Gezondheidsbevordering, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences aan de Universiteit Maastricht. Zij zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen van ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst‘, ook zoveel
  mogelijk evidence-based (bewezen effectief) zijn. Daarnaast zal Nina Bartelink onderzoek doen naar de effecten op (de determinanten van) het beweeg – en voedingsgedrag van de kinderen, maar ook van de ouders en leerkrachten. Nina wordt hierbij ondersteund
  door Patricia van Assema, Maria Jansen, Stef Kremers en Hans Savelberg.
 • Prof.dr Gerjo Kok

  Prof.dr Gerjo Kok

  Prof.dr. Gerjo Kok is opgeleid in Groningen en thans hoogleraar toegepaste psychologie aan de Universiteit Maastricht. Daarvoor was hij hoogleraar gezondheidsbevordering en preventie aan de UM. Hij maakt deel uit van het onderzoeksteam Train Your Mind, het
  psychologische deelproject binnen Movare. Zijn expertise ligt op het terrein van planmatige gedragsverandering, vooral vanuit sociaalpsychologisch perspectief. Hij heeft eerder sukselvolle projecten begeleid over gezondheidsbevordering en preventie op scholen, zowel
  in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.
 • Prof.dr Hein de Vries

  Prof.dr Hein de Vries

  Prof. dr. Hein de Vries is hoogleraar gezondheidscommunicatie bij de vakgroep gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht. Zijn expertise ligt op het terrein van de analyse van motivationele determinanten van gezondheidsgedrag en gedragsverandering
  alsook de ontwikkeling en evaluatie van gezondheidsbevorderende interventies. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de rol van eHealth en moderne communicatietechnieken, zoals advies op maat.
 • Dr. Lisa Jonkman

  Dr. Lisa Jonkman

  Dr. Lisa Jonkman is sinds 1998 werkzaam bij de Universiteit Maastricht en is thans Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Cognitieve Neurowetenschappen en voorzitter van de sectie Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie. Zij maakt deel uit van het
  onderzoeksteam Train your Mind in de rol van copromotor. Haar expertise ligt op het gebied van de ontwikkeling en training van aandacht, geheugen en executieve controle in de kindertijd en adolescentie en relaties met leerprestaties en gedrag. Zij heeft derhalve
  ruime ervaring met het succesvol uitvoeren en begeleiden van dit type onderzoek en de samenwerking met scholen, leerkrachten en ouders die hiervoor nodig is.
 • Dr. Sandra Mulkens

  Dr. Sandra Mulkens

  Dr. Sandra Mulkens is BIG geregistreerd klinisch psycholoog/psychotherapeut en werkt sinds 2000 als universitair docent psychologie aan de Universiteit Maastricht (capgroep Clinical Psychological Science). Zij houdt zich bezig met onderwijs en met onderzoek naar
  (behandeling van) eetstoornissen, (kinder)obesitas en lichaamsbeeldproblemen. Dit combineert zij met patiëntenzorg bij de geacademiseerde Riagg Maastricht. Sandra is tevens supervisor VGCt en hoofddocent behandeling in de KP-opleiding bij RINO Zuid. Zij maakt
  deel uit van het onderzoeksteam Train Your Mind in de rol van co-promotor. Haar expertise ligt op het gebied van mentaal welbevinden (ihb op het gebied van zelfwaardering, lichaamsbeeld en eetgedrag) en het verbeteren hiervan door middel van principes en
  technieken uit de cognitieve gedragstherapie.
  Zij heeft ruime ervaring met onderzoek naar behandelprogramma‘s bij volwassenen en kinderen op deze gebieden, oa door de wetenschappelijke evaluatie van RealFit, een multidisciplinair programma voor adolescenten met overgewicht en een groot onderzoek met
  (130) 8-12 jarigen waarbij cognitief-gedragstherapeutische technieken werden ingezet om eetgedrag te veranderen.
 • Joachim Bervoets

  Joachim Bervoets

  Joachim Bervoets is een PhD-student aan de Universiteit Maastricht, waar hij de interventie Train Your Mind (TyM), en bijbehorende studie, in elkaar knutselt.
  Joachim genoot bachelor- en master-opleiding (Health & Social Psychology) aan de UM, naast de European
  Master‘s in Sport & Exercise Psychology (EMSEP) te Jyväskylä (Finland) en Leipzig (Duitsland). Het integreren en verweven van verschillende (multi-disciplinaire)
  invalshoeken en stromingen, zoals dat binnen Movare-TyM wordt toegejuicht, vindt hij een intrigerende
  uitdaging.
 • Prof.dr Rankie ten Hoopen

  Prof.dr Rankie ten Hoopen

  Mr. dr. Rankie ten Hoopen is universitair docent Gezondheidsrecht bij de capaciteitsgroep Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zij verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van het Gezondheidsrecht. Haar aandachtsgebied omvat zowel
  privaatrechtelijke onderwerpen, zoals de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de medische aansprakelijkheid, als publiekrechtelijke thema‘s, zoals de regulering van de individuele beroepsuitoefening in de gezondheidszorg en de zorgverlening door
  zorginstellingen. Zij houdt zich ook bezig met vraagstukken die op het grensvlak van het Gezondheidsrecht en het Arbeids- en Sociale zekerheidsrecht liggen, bijvoorbeeld de rechtpositie van de zieke werknemer in diens relatie tot de bedrijfsarts en de verzekeringsarts.
  Het project MOVARE sluit, vooral ook gezien deze laatste gemengd gezondheidsrechtelijke/arbeids- en sociaalrechtelijke invalshoek goed bij haar werkzaamheden aan. Het biedt bovendien de mogelijkheiod om in interdisciplinair verband een bijdrage te leveren aan
  onderzoek met een grote maatschappelijke relevantie.
 • Prof.dr. Saskia Klosse

  Prof.dr. Saskia Klosse

  Prof. dr. Saskia Klosse houdt zich bezig met de juridische onderzoeksvragen van ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst . Zij begeleidt samen met Rankie ten Hoopen en Fons Coomans de PhD studente Renate Dietvorst.
 • Drs. Renate Dietvorst

  Drs. Renate Dietvorst

  Ik ben een PhD-student aan de Universiteit Maastricht bij het departement Publiekrecht. Ik ben afgestudeerd in de rechten, zowel op het gebied van het gezondheidsrecht aan de UvA als het privaatrecht aan Tilburg University. Daarbij heb ik een onderzoeksmaster
  aan Tilburg University gevolgd waarbij ik mij heb kunnen richten op het uitvoeren van een promotieonderzoek. Het onderzoek naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst vind ik erg interessant omdat het een onderzoeksverbinding geeft tussen het
  gezondheidsrecht en onderwijsrecht. Daarnaast is de interdisciplinaire benadering van dit onderzoek erg interessant en heeft het project zeer veel maatschappelijke en wetenschappelijke waarde.
 • Prof.dr Lex Borghans

  Prof.dr Lex Borghans

  Prof.dr. Lex Borghans is aangesteld bij de faculteit Economie. Zijn onderzoeksteam zal zich focussen op de effecten van ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ op leerprestaties, werkgeheugen, aandacht en arbeidsparticipatie van ouders. Ook zal zijn
  onderzoeksteam de resultaten van dit onderzoek koppelen aan de onderwijsmonitor van Zuid Limburg (www.kaans.nl). Hij begeleidt de PhD studente Elise de Neuborgh.
 • Drs. Elise Neubourg

  Drs. Elise Neubourg

  Elise de Neubourg, is PhD student bij de economische faculteit aan de universiteit Maastricht. Ze heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd en heeft daarna een aantal jaren gewerkt in het veld van het sociaal economische beleidsonderzoek bij ontwikkelingslanden.
  Elise zal binnen “De Gezonde Basisschool van de toekomst" onderzoek doen naar de effecten van het project op (cognitieve) leerprestaties van de kinderen en arbeidsparticipatie van de ouders.
 • Dr. Fons Coomans

  Dr. Fons Coomans

  Prof. Dr. Fons Coomans is Bijzonder Hoogleraar Rechten van de Mens op een door UNESCO-Parijs ingestelde Leerstoel. Hij is verbonden aan het Maastrichtse Centrum voor de Rechten van de Mens. Zijn onderzoek richt zich met name op de betekenis van zogenoemde
  sociale grondrechten, zoals het recht op onderwijs, recht op gezondheid en het recht op voedsel.
  Daarbij gaat zijn aandacht primair uit naar de situatie in ontwikkelingslanden, maar ook die in Nederland. Het MOVARE project is interessant, omdat het onder meer enkele mensenrechtelijke aspecten bevat die vanuit de rechten van het kind, de rechten van ouders, de
  verantwoordelijkheden van scholen, als mede de taken en verplichtingen van de overheid bestudeerd kunnen worden. De Gezonde Basisschool van de Toekomst is in dit verband een belangrijk initiatief dat de relatie tussen juridisch onderzoek en de praktijk van het
  onderwijs concreet maakt.
 • Dr. Trudie Schils

  Dr. Trudie Schils

  Trudie Schils is onderwijseconoom aan de Universiteit Maastricht. Zij is programmaleider van de Educatieve Agenda Limburg waarbij scholen in het primair en voortgezet onderwijs, en middelbaar beroeponderwijs samen werken met de kennisinstellingen hoger
  onderwijs om het Limburgse onderwijs verder te verbeteren. Haar onderzoek richt zich met name op een analyse van toetsen (wat wordt er gemeten?), de relatie tussen sociaal-emotionele vaardigheden en cognitieve leerprestaties en de rol van toetsen en advies bij
  de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.
 • Prof.dr. Hans Bosma

  Prof.dr. Hans Bosma

  Hans Bosma is hoogleraar in de Sociale Epidemiologie. Hij is in 1989 afgestudeerd in de (onderwijs)sociologie en in 1994 gepromoveerd met een onderzoek naar de sociaaleconomische en psychosociale determinanten van hartziekten en vroegtijdige sterfte. Na
  onderzoeks-banen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (onderwijscohorten) en gerenommeerde onderzoeksinstituten in Rotterdam en London, werkt hij sinds 1998 in Maastricht bij de vakgroep Sociale Geneeskunde. Hij is bij het MOVARE project vooral betrokken
  vanwege zijn expertise op het gebied van ongelijkheid in school- en beroepsloopbanen en gezondheid.
 • Dr. Manuela Joore

  Dr. Manuela Joore

  Dr. Manuela Joore is gespecialiseerd in kosteneffectiviteitsanalyses. Zij zal samen met haar team de kosten van de ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘, afzetten tegen de baten (bijvoorbeeld de effecten op ziekte, gezondheid en zorggebruik).
 • Dr. Isabel Ferreira

  Dr. Isabel Ferreira

  Dr. Isabel Ferreira is gespecialiseerd in kosteneffectiviteitsanalyses. Zij zal samen met haar team de kosten van de ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘, afzetten tegen de baten (bijvoorbeeld de effecten op ziekte, gezondheid en zorggebruik).
 • Drs. Martien Conjaerts

  Drs. Martien Conjaerts

  Dhr. Martien Conjaerts houdt zich bezig met de verduurzaming van de ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘. Samen met zijn onderzoeksteam hoopt hij antwoord te krijgen op de vraag welke mogelijkheden (zowel financieel als praktisch) er zijn om ‘De Gezonde
  Basisschool van de toekomst‘ te verspreiden onder andere scholen.
 • Prof.dr Jaap Seidell

  Prof.dr Jaap Seidell

  Jaap Seidell is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als deskundige op dit gebied adviseert hij verschillende nationale en internationale wetenschappelijke organisaties, waaronder de World Health Organisation en de Gezondheidsraad.
  Hij is lid van de KNAW. Als vaste columnist van Het Parool en Het Financieele Dagblad, twitteraar en veelgevraagd spreker neemt hij actief deel aan het maatschappelijk debat. Hij is betrokken bij een groot aantal projecten en onderzoeken naar het bevorderen van een
  gezonde leefstijl bij de jeugd. De gezonde basisschool is een veelbelovend initiatief voor een gezondere toekomst van onze kinderen.
 • Prof.dr. Paul A. Kirschner

  Prof.dr. Paul A. Kirschner

  Paul A. Kirschner is Universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit en Visiting Professor Onderwijs met een leerstoel in Leren en Interactie in de Lerarenopleiding aan Oulu University (Finland). Hij houdt zich vooral bezig met het onderzoeken en bevorderen van
  manieren om het leren (maar ook het doceren) meer doelmatig en/of doeltreffend en/of bevredigend te maken. Liefst alle drie, maar één van de drie zonder afbreuk te doen aan de overige twee is goed. In het kader hiervan gaat het ook om zowel de biologische als
  de psychologische factoren die het leren beïnvloeden. Rekening houden met de uitspraak “mens sana in corpore sano" (een gezonde geest in een gezond lichaam) biedt de Gezonde Basisschool van de Toekomst ideale perspectieven om zowel het leren als het
  welbevinden doelmatig, doeltreffend en vooral bevredigend te laten zijn.
 • Drs. Marije Oosterhoff

  Drs. Marije Oosterhoff

  Marije Oosterhoff is PhD student aan de Universiteit Maastricht bij de vakgroep Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment. Als gezondheidswetenschapper is ze geïnteresseerd in de kosteneffectiviteit van innovaties in de zorg. Zij zal onderzoek doen
  naar de kosten en de effecten van de ‘Gezonde Basisschool van de toekomst‘ op gezondheid en welzijn van kinderen en ouders. Daarnaast houdt ze zich bezig met de vraag of sociaal economische ongelijkheden in gezondheid kunnen worden teruggedrongen.
 • Dr. Renate de Groot

  Dr. Renate de Groot

  Dr. Renate de Groot is universitair hoofddocent aan het Welten-instituut van de Open Universiteit en bij de vakgroep Epidemiologieen Complexe genetica van de Universiteit Maastricht. Zij heeft een interdisciplinaire achtergrond in gezondheidswetenschappen,
  neuropsychologie,neurowetenschappen en onderwijswetenschappen. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar de biopsychologische determinanten (beweging, slaap, voeding) van leren en cognitie in levenlslang perspectief. Renate leidt op de Open Universiteit
  de onderzoeksgroep ŒBrein, leefstijl en leren¹ en heeft een grote rol gespeeld in de opzet van de Gezonde dagschool van de toekomst.