Onderzoeksdesign & Tijdlijn

Design
De effectiviteit van ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ wordt getest met behulp van een quasi-experimenteel design. De interventiegroepen zijn de basisscholen welke ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ vanaf schooljaar 2015/2016 gaan implementeren. De controlescholen zijn reguliere basisscholen van de onderwijsstichting MOVARE uit dezelfde regio.

Het onderzoeksdesign


Schooljaar '14/ '15: De voorbereidingen

Gedurende het eerste jaar zal worden bepaald op welke manier de effecten van ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ gemeten worden. In een meetprotocol wordt vastgelegd wat gemeten zal worden, hoe dit gemeten zal worden en hoe vaak dit gemeten zal worden. Dit protocol wordt nauw afgestemd met de scholen, ouders en de GGD. Dit protocol zal ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan een Nationaal erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie. Daarnaast ondersteunen verschillende onderzoekers van de Universiteit Maastricht de scholen bij de opbouw van de verschillende componenten van het dag arrangement. Hierbij wordt gebruik gemaakt van evidence-based methodes.Schooljaar '15/ '16 - '18/ '19: De metingen

Gedurende 4 schooljaren zullen onderzoekers metingen verrichten op de interventie- en controle scholen. Dit houdt in dat onderzoekers naar de scholen toe komen en middels verschillende methodes, zoals vragenlijsten, wegen en meten, interviews en computertaken, de effecten van De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ in kaart zullen brengen.Schooljaar '19/ '20: De evaluatie

Het laatste jaar zal gebruikt worden voor een grootschalige evaluatie van ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst´. Dit zal resulteren in kennis en informatie voor wetenschappers in de vorm van wetenschappelijke artikelen, presentaties op congressen en een wetenschappelijk symposium. Echter, ook voor ouders en leerkrachten zullen deze resultaten beschikbaar worden op verschillende manieren. Hierbij kan gedacht worden aan een boekje en interactieve website met de samenvatting van de resultaten, ouderavonden, een wetenschapsdag op de scholen etc...