Informatie voor ouders

Er zijn een paar redenen om te kiezen voor een Gezonde Basisschool. We weten dat voldoende beweging en gezond eten belangrijk zijn voor de gezondheid. Kinderen die gezond zijn, worden minder vaak ziek. Ook om goed te presteren op school is het belangrijk om gezond te leven. Kinderen die goed meekomen op school, vinden later vaak makkelijker een baan.

Veel ouders en kinderen weten dat het goed is om gezond te leven. Het is alleen niet zo makkelijk om gezond te leven. Veel kinderen lunchen liever met een witte boterham hagelslag dan met een bruine boterham kaas. Op veel scholen wordt maar 1 uur gym per week aangeboden. Ook spelen kinderen veel minder buiten dan vroeger.

Met ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ helpen we ouders en kinderen bij het aanleren van een gezonde manier van leven.

De kinderdagverblijven en peuterspeelzalen doen ook mee. Dus ook kinderen tussen de 0 en 4 jaar leren al gezond te leven.
 

Achtergrond 'De Gezonde Basisschool van de toekomst'?

Met het project 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst' leren wij leerlingen op de basisschool gezond te leven. Wij hopen dat de leerlingen hierdoor anders gaan leven.

Gezond leven betekent anders eten, meer bewegen en tijd voor creativiteit. Een schooldag gaat er anders uitzien. 's Ochtends kunnen de leerlingen samen ontbijten. Natuurlijk alleen als de ouders het hier mee eens zijn. Na school kunnen de kinderen spelletjes doen, sporten of iets creatiefs doen. Ook krijgen de leerlingen gezond eten en gezonde tussendoortjes. Hier hoort natuurlijk ook speelse voorlichting bij over lekker en gezond eten en bewegen. Door deze extra‘s duurt de middagpauze en de schooldag wel wat langer dan normaal.

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen werken ook actief mee. Zij leren de kinderen van 0 tot 4 jaar al wat gezond leven is.

De belangrijkste doelen zijn:
- de ontwikkeling van kinderen verbeteren
- kinderen helpen betere cijfers te halen
- kinderen met een achterstand helpen
- kinderen aanmoedigen hun talent te gebruiken
- kinderen leren gezond te leven
- opvang aanbieden voor kinderen van werkende ouders
- opvang aanbieden in de buurt
- ouders betrekken bij de activiteiten van hun kinderen
- kinderen bewust maken van een gezonde manier van leven
- ouders helpen bij het combineren van werk en opvoeding van hun kinderen
- verbeteren van de werkgelegenheid in de regio

Er worden in het project van de Gezonde Basisschool van de toekomst onderscheid gemaakt tussen drie soorten basisscholen:
  • Gezonde basisschool: dit is een basisschool die met alle veranderingen meedoet (beweging, voeding en dagritme). Er zijn twee volledige gezonde basisscholen: BS de Caroussel en BS de Schatgraver.
  • Beweegschool: dit is een basisschool waar alleen meer tijd en aandacht wordt besteed aan sport en bewegen. Er zijn twee beweegscholen: BS Harlekijn en BS Langeberg.
  • Reguliere school: dit is een basisschool waar niets verandert, maar waar leerlingen wel gevolgd worden. Er zijn vier reguliere scholen: BS de Vlieger, BS An d‘r Put, BS de Schakel en BS de Spoorzoeker.

Wat is een gezonde basisschool?

Een gezonde basisschool doet mee aan alle veranderingen van dit project. Er wordt dus meer tijd besteed aan: sport, beweging en cultuur. De lesdag verandert en wordt langer. De leerlingen krijgen elke dag gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch aangeboden
op school. Daarnaast kan de leerling samen gezond ontbijten en mogen zij gebruikmaken van naschoolse activiteiten.

Er zijn twee gezonde basisscholen: BS De Carrousel en BS De Schatgraver.

Wat is een beweegschool?

Een beweegschool betekent dat op deze school meer tijd en aandacht wordt besteed aan sport en bewegen. Verder verandert er niets op deze scholen.
Veel van deze beweegactiviteiten vinden plaats in de middagpauze, echter ook in de reguliere schooldag zal extra aandacht worden besteed aan beweging.

Er zijn twee basisscholen die meedoen als beweegschool: BS Harlekijn en BS Langeberg.

Wat is een reguliere school?

Reguliere scholen zijn basisscholen waar leerlingen het bestaande lesaanbod volgen. Hier wordt geen extra tijd ingezet voor sport, beweging, ontspanning en cultuur. Deze scholen doen mee aan dit project, omdat we de resultaten van de veranderingen op de andere
scholen graag willen vergelijken met het huidige schoolaanbod.

Er zijn vier reguliere scholen: BS de Vlieger, BS An d‘r Put, BS de Schakel en BS de Spoorzoeker.

Wat wordt van u als ouder verwacht?

Het team van "De Gezonde Basisschool van de Toekomst" vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderzoek. Als ouder kunt u meedenken door lid te worden van de Medezeggenschapsraad of Klankbordgroep van uw basisschool.

Wat gaat er voor u veranderen?

Voor ouders met kinderen op de reguliere scholen verandert er niets.

Voor ouders met kinderen op de beweegscholen verandert indien nodig de dagindeling. Ook kan het zijn dat uw kind vaker wordt gevraagd om sportkleding mee naar school te nemen. Ouders worden regelmatig uitgenodigd voor voorlichting. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het beweegaanbod op school. Informeert u bij de projectleider van uw school naar de precieze invulling van de lesdag en het beweegaanbod. Dit verschilt per school.

Alleen voor de ouders met kinderen op gezonde basisschool (De Caroussel of De Schatgraver) verandert de indeling van de schooldag en zal de schooldag langer duren. Omdat naast de gewone lessen extra tijd wordt ingepland voor sport en spel. Ook gezonde voeding en creatieve lessen staan op het programma. De schooldag duurt daardoor iets langer dan normaal. De indeling van schooldag verandert ook per school.

Alleen kinderen van de gezonde basisschool kunnen, als zij dat willen, ‘s ochtends bij het kinderdagverblijf samen ontbijten. Bovendien krijgen ze kosteloos een gezonde lunch en gezonde tussendoortjes. Naast de gewone lessen, staan er allerlei leuke activiteiten op het programma. Op de scholen die meedoen aan de proef, gaan de leerlingen veel meer sporten en bewegen. Als ouder betaalt u hier in de vier jaar van het onderzoek niets extra‘s voor. De scholen bepalen zelf hoe de nieuwe schooldag eruit ziet. Informeert u bij de projectleider van uw school naar de precieze invulling van de lesdag, de lunchpauze en het beweegaanbod.

Waar kunt u terecht met vragen?

Tijdens het onderzoek worden er regelmatig ouder- en informatieavonden georganiseerd. U wordt hiervoor uitgenodigd door de projectleider van uw school.

Kijk ook eens bij de FAQ en Documenten. Daar worden waarschijnlijk al een aantal van uw vragen beantwoord en vind u meer achtergrondinformatie.